Medzinárodný deň dobrovoľníkov 2022

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.“ —  Charlie Chaplin

Na každom malom či veľkom prejave ľudskosti a láskavosti záleží. Ľudskosť prináša nádej a ešte viac ľudskosti. Tá spája aj dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža so všetkými ostatnými dobrovoľníkmi Červeného kríža a Červeného polmesiaca na celom svete.

5. decembra si pripomíname Medzinárodný deň dobrovoľníkov – chceme vyzdvihnúť a poďakovať všetkým tým, ktorí venujú svoj čas a energiu druhému človeku, ktorý potrebuje pomoc.

Ďakujeme všetkým, no zvlášť si chceme uctiť dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža každého veku, ktorí celoročne pomáhajú pri aktivitách vo svojom okolí, v obciach, mestách, okresoch. Každodenne prejavujú obyčajnú, avšak mimoriadne potrebnú ľudskosť – pomáhajú tým zraniteľnejším zmierňovať ich utrpenie. Sme vďační neúnavným propagátorom a organizátorom pravidelných mobilných odberov krvi. Ďakujeme nadšencom aj zdravotníckym profesionálom šíriacim osvetu v oblasti poskytovania prvej pomoci medzi ľuďmi každého veku, od detí po seniorov. Vážime si všetkých, ktorí podávajú pomocnú ruku pri zmierňovaní dopadu prírodných nešťastí a katastrof, pri distribúcii materiálnej pomoci, pri zbierkach potravín či šatstva. Vďaka aj všetkým tým, ktorí venujú svoj čas a láskavé slovo osamelým seniorom či trpiacim, poskytnú asistenciu ľuďom so zdravotným znevýhodnením, podporia ľudí bez domova. Vďaka tiež všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali a pomáhajú zmierňovať utrpenie ľudí z Ukrajiny, ktorí na Slovensku hľadajú bezpečné útočisko.

Ďakujeme za Vašu láskavosť, za Vašu ľudskosť.

Buďme ľudskí. Verme v silu láskavosti.  #budmeludski