Pomáhame potravinami 2014

Kaufland a Slovenský Červený kríž spoločne zorganizovali prvý ročník charitatívnej celoslovenskej zbierky potravín. Vo všetkých obchodných domoch Kaufland v tento deň darovali 14 ton potravín. Pomôcť sme mohli až 1751 rodinám a núdznym.

Prvý ročník projektu Pomáhame potravinami presiahol očakávania

Tlačová správa

10.10.2014

481 dobrovoľníkov ► 2.265 odpracovaných dobrovoľníckych hodín ► 38 územných spolkov Slovenského Červeného kríža ► 53 prevádzok obchodnej siete Kaufland ► 26 ton darovaných potravín ►1751 rodín, respektíve priamych príjemcov potravinovej pomoci

To sú súhrnné čísla I. ročníka celoslovenského charitatívneho projektu Pomáhame potravinami, ktorý prebehol pri príležitosti Svetového dňa výživy vo všetkých prevádzkach obchodnej siete Kaufland po celom Slovensku. Projekt vznikol v rámci dlhodobej spolupráce Slovenského Červeného kríža a spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s.

Niekoľko sto dobrovoľníkov sa dňa 10. októbra rozbehlo do všetkých predajní Kauflandu na Slovensku, aby podporili charitatívnu zbierku potravín pre sociálne slabšie rodiny vo svojom regióne. Ich cieľom bolo osloviť nakupujúcich a zabezpečiť zbieranie, triedenie, balenie a následne aj distribúciu vyzbieraných potravín vopred vytipovaným príjemcom zo strany jednotlivých územných spolkov Slovenského Červeného kríža. Vyzbierané potraviny putovali následne najmä mnohopočetným rodinám, sociálne slabším občanom, seniorom, či iným ľuďom, ktorí sa, často nie vlastným pričinením, ocitli v sociálnej núdzi. „Aj keď je to pre mnohých ľudí zarážajúce, problematika chronického hladu sa netýka iba rozvojových krajín, ale aj mnohých obyvateľov európskeho regiónu, vrátane Slovenska,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Potravinová pomoc Slovenského Červeného kríža Zdenka Alföldiová. „V dôsledku ekonomickej krízy bol dokonca v tomto regióne zaznamenaný až 75%-ný nárast distribuovaných potravín pre ľudí v núdzi, ktorých počet v Európe presiahol trojmiliónovú hranicu,“ dodáva Zdenka Alföldiová.

Návštevníci 53 prevádzok Kaufland len počas jedného dňa  darovali pre svojich núdznych spoluobčanov neuveriteľných 14 ton potravín. K najviac zozbieraným potravinám, ktoré dobrovoľníci následne ďalej distribuovali v jednotlivých regiónoch Slovenska patrili múka 2,5 t, ryža 2,4 t, cestoviny, 2,3 t a cukor 1,5 t.

Ďalších 9,5 ton potravín smerovalo k ľuďom a rodinám v núdzi priamo z distribučného skladu Kauflandu v Ilave. „Obsah týchto balíkov bol na odporúčanie zástupcov Slovenského Červeného kríža starostlivo zostavený tak, aby si príjemcovia pomoci z darovaných potravín mohli uvariť minimálne päť – šesť teplých výživných jedál. Obsahovali teda rôzne trvanlivé potraviny ako olej, múku, mlieko, cestoviny, med, či rôzne druhy strukovín,“ vysvetľuje Martin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s. „Ďalších 2,5 ton potravín venovala spoločnosť Kaufland Potravinovej banke Slovenska, s ktorou máme tiež dlhodobú spoluprácu,“ dodáva Martin Gärtner.

Slovenský Červený kríž má v organizovaní charitatívnych potravinových zbierok dlhoročnú tradíciu, ktorej korene siahajú až do krízových 30. rokov dvadsiateho storočia. Reagoval tak na potreby spoločnosti a zriaďoval vývarovne polievok, či zabezpečoval distribúciu potravín do chudobnejších regiónov. „Do dnešného dňa poskytujú naše územné spolky stravu pre seniorov v špecializovaných vývarovniach, ale aj donášku domov v prípade potreby, čím dokážeme týmto ľuďom zabezpečiť aspoň jedno teplé jedlo denne,“ približuje aktivity Slovenského Červeného kríža v tejto oblasti Zdenka Alföldiová. „Pravidelným kontaktom s ľuďmi po celom Slovensku máme detailný prehľad o tom, kto je reálne odkázaný na našu potravinovú pomoc a prostredníctvom našej siete dobrovoľníkov a partnerov máme možnosť im ju zabezpečiť. Často však naša pomoc nie je len o strave, ale v mnohých prípadoch aj o sociálnych kontaktoch, ktoré osamelí ľudia veľmi potrebujú,“ dodáva Zdenka Alföldiová.

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s. sa v tomto roku stala významným partnerom Slovenského Červeného kríža a okrem ďalších spoločných aktivít v rámci tejto spolupráce vznikol aj projekt Pomáhame potravinami. „Rozhodnutie spolupodieľať sa na tomto projekte bolo úplne prirodzené, vzhľadom na to, že potraviny sú hlavnou oblasťou nášho podnikania. Sme však radi, že neostalo len pri darovaní potravín z našej strany a že sa do tejto humanitárnej aktivity zapojili aj mnohí z našich zamestnancov a zákazníkov po celom Slovensku,“ hovorí Martin Gärtner. „Partnerstvo so Slovenským Červeným krížom je pre nás zárukou toho, že potravinové balíčky sa dostanú práve tým ľuďom po celom Slovensku, ktorí ich najviac potrebujú. Preto verím a dúfam, že po úspešnom prvom ročníku projektu Pomáhame potravinami budeme môcť z neho spraviť tradičné podujatie, ktoré prinesie radosť a pomoc čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní,“ uzatvára prvý ročník projektu Martin Gärtner.

Prvé reakcie zo strany príjemcov potravinovej pomoci na seba nedali dlho čakať a denne na územné spolky Slovenského Červeného kríža prichádzajú ďakovné listy, z ktorých za všetkých vyberáme:

Pani Marcela z Košíc: „Som matka 3 detí a veľmi dobre mi padla táto pomoc, pretože je to fakt každodenný boj s nákupmi, s ktorými musím uživiť mojich dvoch stredoškolákov a syna ZŤP. Obracať aj 3x každé €.
S pokorou by som uvítala podobnú pomoc kedykoľvek. 🙂

Pani Zuzana z Bratislavy: „Neviem ani opísať, aký je to pocit. Pred rokmi som sa aj ja zapojila do podobnej zbierky a vtedy mi ani vo sne nenapadlo, že raz sa v situácii núdze ocitnem aj ja. Som rada, že aj dnes sa nájdu ľudia, ktorým cudzie nešťastie nie je ľahostajné a sú radi, keď môžu pomôcť. Verím, že všetkým týmto ľuďom sa ich dobro určite raz vráti spať“.


Pozvanie na I. ročník charitatívnej zbierky Pomáhame potravinami.


Kaufland Slovenská republika a Slovenský Červený kríž spojili svoje sily a prostredníctvom spoločného projektu  „Pomáhame potravinami“ organizujú celoslovenskú zbierku potravín.

V piatok 10. októbra sa široká verejnosť bude môcť zapojiť a prispieť potravinami pre sociálne slabých v ich regióne. Potraviny budú môcť darovať v každej prevádzke Kauflandu na Slovensku. Je dôležité aby odovzdávané potraviny boli trvanlivé a zároveň sa z nich dalo pripraviť plnohodnotné jedlo.

Čo môžete darovať:

Pri vašich nákupoch v Kauflande si môžete dať do nákupného košíka napríklad niektorú z týchto trvanlivých potravín a po zaplatení odovzdať dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža:

bujón, cukor, cestoviny, čaj, hrach, fazuľa, šošovica, kečeup, kompót, kukurica, lečo, lekvár, mak, mäsová konzerva, med, trvanlivé mlieko, múka, olej, paštéta, puding, ryža, sardinky v oleji, soľ, sušené ovocie, trvanlivé sušienky, … 

Tento zoznam je k dispozícii tiež v novinách spoločnosti Kaufland, a taktiež bude k dispozícii priamo v obchodných domoch Kaufland v piatok 10. 10. 2014

Príjemcovia pomoci

Keďže obe spoločnosti majú svoje zastúpenie po celom území Slovenska, potraviny budú smerovať k ľuďom priamo v jednotlivých regiónoch. Potraviny dostanú najmä mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania, seniori, núdzni.

Zapojenie dobrovoľníkov

Do celej akcie sa zapojí takmer 500 dobrovoľníkov v rámci celého Slovenska. Toto číslo je vysoké a bez pomoci týchto ľudí, by sme projekt len ťažko vedeli realizovať v takomto meradle. Ich úlohou bude oslovovať nakupujúcich v obchodných domoch Kaufland, budú sa podieľať na zbere potravín, ich následnom triedení a balení do jednotlivých balíčkov. Samozrejme za pomoci dobrovoľníkov budú potraviny aj distribuované.

Pomoc spoločnosti Kaufland Slovenská republika

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika  v.o.s. okrem pripravovanej zbierky poskytla 9,5 tony po travín a pripravila 600 potravinových balíkov, ktoré v súčinnosti so Slovenským Čeveným krížom budú v októbri distribuované po celom Slovensku a sú určené pre rodiny s deťmi v sociálnej núdzi. Každá rodina si bude môcť z darovaných potravín pripraviť niekoľko plnohodnotných teplých jedál. Potraviny budú distribuované pri príležitosti Svetového dňa výživy.

História pomoci prostredníctvom potravín v Slovenskom Červenom kríži

SČK realizoval formu pomoci potravinami už počas krízy v 30. rokoch 20. storočia. Reagoval tak na potreby spoločnosti a zriaďoval vývarovne polievok, či distribuoval potraviny do chudobnejších regiónov. Takúto pomoc dokonca organizoval aj pre zahraničie.
Ak sa pozrieme bližšie k súčasnosti, SČK sa pred 13 rokmi inšpiroval inými národnými spoločnosťami a priniesol kampaň „Deň boja proti hladu“. Formou potravín tak pomáhame ľuďom, ktorí aj na Slovensku trpia hladom.
Okrem tejto kampane poskytujú počas celého roka mnohé naše územné spolky stravu pre seniorov v špecializovaných vývarovniach, aj s donáškou priamo domov. Týmto zabezpečujeme pre nich minimálne jedno teplé jedlo denne a v mnohých prípadoch aj jeden z mála sociálnych kontaktov, ktorý osamelí ľudia potrebujú.
Samozrejme, medzi nezabudnuteľné aktivity patrí aj distribúcia potravinových balíčkov.