Pomáhame potravinami 2023

Spoločnosť Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom už desiatykrát organizuje potravinovú zbierku Pomáhame potravinami. Tento jubilejný ročník trvá až dva týždne a v čase od 12. do 25. októbra 2023 sa do nej môžu zapojiť všetci zákazníci Kauflandu.  

Rastúce ceny potravín a vysoká miera inflácie spôsobujú, že čoraz viac rodín sa ocitá v situácii, keď je pre ich rozpočet veľkou finančnou záťažou aj bežný nákup potravín. Aj podľa štatistiky Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC 2022) sa vlani na Slovensku ocitlo v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 890 000 ľudí, čo v porovnaní s rokom 2021 znamená nárast o 47 000 ľudí 

AKO MÔŽETE POMÔCŤ? 

V prvý deň zbierky, 12. októbra môžete popri vlastnom nákupe prispieť aj do potravinovej zbierky. Zakúpené potraviny odovzdáte po ich zaplatení priamo v predajni dobrovoľníkom. Následne až do 25. októbra môžete podporiť zbierku kúpou symbolického odznaku.

Bielo – červené odznaky budú v ponuke pri klasických aj samoobslužných pokladniciach do 25. októbra 2023  a celý výťažok z ich predaja použijeme na nákup potravinových poukážok pre ľudí v núdzi. Budeme tak môcť pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí.

„Ľudí na hranici chudoby, bohužiaľ, z roka na rok  pribúda, a tak je potravinová pomoc aj naďalej veľmi potrebná,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. „Sme vďační, že už desiaty raz môžeme spoločne s Kauflandom pomôcť tým, ktorí si dostatok základných potravín nevedia zabezpečiť vlastnými prostriedkami. Darí sa nám to najmä vďaka ochote a dobrej vôli širokej verejnosti. Tento rok budú môcť ľudia prispieť do zbierky aj kúpou symbolického odznaku a naša pomoc núdznym sa tak znásobí. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prostredníctvom zbierky pomôžu.“  

ĎAKUJEME.

Verejná zbierka

Popri Potravinovej zbierke vykonáva Slovenský Červený kríž aj verejnú zbierku v súlade so Zákonom č.162/2020 o verejných zbierkach.

HISTÓRIA PORAVINOVEJ ZBIERKY

Spoločnú potravinovú zbierku realizujeme so spoločnosťou Kaufland už od roku 2014. Každoročne zákazníci prispejú množstvom potravín, ktoré následne doručíme tým, ktorí si vlastnými silami nevedia zabezpečiť dostatočné množstvo potravín. Okrem týchto potravín, venuje každoročne spoločnosť Kaufland 700ks balíkov plných trvanlivých potravín.

Od roku 2014 do roku 2022 sme počas 9 ročníkov vyzbierali a darovali 381 ton potravín, čo činí 21 463 balíkov.