Študentská kvapka krvi 2014

Vyhodnotenie 20. ročníka Študentská kvapka krvi

Tlačová správa – vyhodnotenie kampane, 2. december 2014

Študentská kvapka krvi začala v tomto roku 13. októbra otázkou Sú tuNIAKY MOJI ľudia? Táto slovná hračka pobavila mnohých. Výzva smerovaná na študentov, ale aj ďalších darcov krvi, ktorej cieľom je oslovovať a rozširovať základňu darcov krvi na Slovensku, nezostala bez odozvy. Zareagovalo na ňu 27 501 ľudí príchodom na odberové miesta po celom Slovensku. Počas jubilejného 20. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža nakoniec darovalo krv 24 085 darcov krvi. Krv mohli ľudia darovať nielen v kamenných budovách NTS SR a hematologicko-transfúznych oddelení nemocníc, ale aj na takmer 250 mobilných odberoch na školách, vo firmách, mestských úradoch, kultúrnych domoch menších miest či obcí. Veľmi sa tešíme, že výzvu stať sa darcom krvi počas našej študentskej kampane prijalo 5522 prvodarcov. V priebehu 5-týždňovej kampane dobrovoľníci a pracovníci SČK pripravili aj 62 workshopov na tému bezpríspevkového darcovstva krvi a mladší študenti využili možnosť podporiť spolužiakov z vyšších ročníkov pri darovaní krvi.

 

Tlačová správa, 10. október 2014

Túto jeseň začína Študentská kvapka krvi 13. októbra. Sú tuNIAKY MOJI ľudia? je heslo jubilejného 20. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža, ktorej cieľom je oslovovanie a rozširovanie základne darcov krvi na Slovensku.

Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi sa verejnosti prihovára rečou mladých ľudí a slovnou hračkou – sú tu nejakí moji ľudia – Nebuď tuniak a daruj krv! – keďže primárne je kampaň zameraná na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia v mladšom veku.

Už tradične sa s kampaňou spájajú mobilné odbery krvi a ďalšie sprievodné akcie zamerané na šírenie bezpríspevkového darcovstva krvi – náborové workshopy či simulované odbery krvi, ktoré v intenzívnejšej miere prebiehajú práve počas národných kampaní Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska.

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc a potrvá do 17. novembra 2014.

Krv môžete darovať každodenne od pondelka do piatka na všetkých odberových miestach NTS SR a vo vyhradených dňoch na oddeleniach HTO nemocníc. Viac informácií aj o mobilných odberoch počas kampane nájdete na darujkrv.redcross.sk.

Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť a už 20-ročnú tradíciu. Práve preto sa Slovenský Červený kríž rozhodol zapísať názov „Študentská kvapka krvi" do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.