Sofistikovaný kybernetický bezpečnostný útok na počítačové servery obsahujúce informácie Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK)

V utorok 18. januára 2022 bol odhalený sofistikovaný kybernetický bezpečnostný útok na počítačové servery obsahujúce informácie Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK)

Zasiahnuté boli osobné dáta a dôverné informácie 515 tisíc vysoko ohrozených ľudí, vrátane tých, ktorí sú odlúčení od svojich rodín z dôvodu konfliktu, migrácie alebo iného nešťastia, nezvestných osôb a ich rodín a zadržiavaných ľudí. Dáta pochádzali minimálne zo 60 národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca z celého sveta.

Po týchto útokoch sa MVČK najviac obáva možných rizík, ktoré s nimi súvisia, vrátane zverejnenia dôverných informácií o ľuďoch, ktorých chce sieť Červeného kríža a Červeného polmesiaca chrániť a pomáhať im. A takisto o ich rodinách. Rodiny a priatelia nezvestných osôb pociťujú intenzívny strach a neistotu.

„Útok na dáta nezvestných osôb tento strach a neistotu ešte viac znásobujú. Všetci sme zdesení a zmätení z toho, že tieto humanitárne informácie boli cielene zasiahnuté a kompromitované,“ povedal Robert Mardini, generálny riaditeľ MVČK. „Tento kybernetický útok vystavuje zraniteľných ľudí, ktorí už beztak potrebujú humanitárnu pomoc, ešte väčšiemu riziku.“

MVČK v tejto chvíli nemá informácie o tom, kto stojí za kybernetickým útokom, ktorého cieľom bola externá spoločnosť vo Švajčiarsku, s ktorou má MVČK uzatvorenú zmluvu o úschove dát. Dosiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by kompromitované informácie unikli alebo boli zverejnené.

„Hoci nevieme, kto je za útok zodpovedný, ani aký bol dôvod útoku, máme pre jeho vykonávateľov odkaz,“ povedal Mardini. „Váš skutok môže spôsobiť ešte väčšie škody a bolesť tým, ktorí už aj tak zakúsili hrozné utrpenie. Za dátami, ktoré máte vo svojich rukách, sa skrývajú skutoční ľudia, skutočné rodiny, ktoré sú najzraniteľnejšie. Prosíme, urobte správnu vec. Nezdieľajte, nepredajte, nezverejnite ani inak nepoužite tieto dáta.“

MVČK spolu so širšou sieťou Červeného kríža a Červeného polmesiaca realizuje program Spájanie rodín, ktorého cieľom je spájanie rodinných príslušníkov, ktorých rozdelili konflikty, nešťastia alebo migrácia. Útok nás donútil vypnúť systémy podporujúce našu prácu v tejto oblasti a negatívne ovplyvnil schopnosť Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca spájať rozdelené rodiny. Zo všetkých síl pracujeme na riešení, aby sme v tejto dôležitej činnosti mohli pokračovať.

„Považujeme tento útok za nanajvýš závažný. Úzko spolupracujeme s našimi humanitárnymi partnermi na celom svete, aby sme zistili rozsah útoku a prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie našich dát v budúcnosti,“ uzavrel Robert Mardini.

Zdroj: ICRC

Viac informácií na www.icrc.org

Ďalšie články