Študentská kvapka krvi 2020

Tlačová správa

Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas mieša do života druhých ľudí – niekedy radou, inokedy pomocou. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chce pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život druhého človeka. Zamiešajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej kampani a darujte krv!

26. ročník kampane potrvá päť týždňov – začína 19. októbra a končí 20. novembra 2020. Študentská kvapka krvi prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 sprísňujú opatrenia v celej krajine. V tejto situácii sú však pravidelní darcovia krvi ešte dôležitejší.

Mobilné odbery krvi boli síce v celej krajine zrušené, krv je však stále možné darovať na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. „Ak ste zdraví a spĺňate aj ďalšie podmienky darovania krvi, neodkladajte svoje rozhodnutie na neskôr, teraz je vaša pomoc mimoriadne dôležitá,“ zdôrazňuje Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. „Darcovia krvi sa v tomto mimoriadnom období musia vopred objednať na presný čas. Preto ak chcete darovať krv, skontaktujte sa čím skôr s najbližším odberovým pracoviskom  a dohodnite si najbližší termín,“ dopĺňa.

Ďakujeme, že sa miešate druhým do života!

redcross.sk/daruj-krv/facebook.com/slovenskycervenykriz/ instagram.com/slovak_red_cross/

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
26. ročník kampane bol pripravený aj za podpory študentov Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kampaň Študentská kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.