33 hodinový kurz prvej pomoci

33 hodinový kurz prvej pomoci

Akreditácia MZ SR číslo S09891-2021-OZV-14 Z087776-2021-OZV zo dňa 12. 10. 2021
Akreditácia EFAC číslo  DROI/CMRPS/EFAC/SlovakRC zo dňa 18.12.2019

Pre koho je kurz určený
– 
pedagógovia
– pracovníci s deťmi a mládežou
– tréneri športu
– pracovníci BOZP
– zamestnanci v hliadkách prvej pomoci
– dobrovoľní hasiči
– animátori a členovia eRka
– skauti a skautský zdravotníci
– študenti záchranných služieb, krízového manažmentu
– študenti bezpečnostných odborov
– rodičia a starý rodičia
– opatrovatelia
– všetci, čo chcú z prvej pomoci vedieť viac

Počet účastníkov kurzu
Maximálny počet účastníkov kurzu: 12

Obsah kurzu (hlavné témy)
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoci pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostich a stavoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– transport, polohovanie a fixácia postihnutého
– používanie AED pri KPR
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
SimulačnoEdukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín (3 dni)

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 190€/osoba.  (v cene je prípravný e-learning pred kurzom, pracovný zošit, pero, resuscitačná maska pre každého účastníka, občerstvene vo forme kávy a čaju, malý darček a certifikát po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok).

Termíny a prihláška