33 hodinový kurz prvej pomoci

Pre koho je kurz určený
– 
pedagógovia
– pracovníci s deťmi a mládežou
– tréneri športu
– pracovníci BOZP
– zamestnanci v hliadkách prvej pomoci
– dobrovoľní hasiči
– animátori a členovia eRka
– skauti a skautský zdravotníci
– študenti záchranných služieb, krízového manažmentu
– študenti bezpečnostných odborov
– rodičia a starý rodičia
– opatrovatelia
– všetci, čo chcú z prvej pomoci vedieť viac

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 10.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoci pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostich a stavoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– transport, polohovanie a fixácia postihnutého
– používanie AED pri KPR
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Edukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín (3 dni)

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 90€/osoba. Poplatok sa uhráza v prvý deň konania kurzu v hotovosti na mieste. V prípade úhrady na faktúru je potrebné kontaktovať SČK Územný spolok Žilina vopred.

Termíny a prihláška
Prihlásiť sa môžete na linku tu.

V cene vzdelávacieho kurzu je aj vzdelávací materiál a občerstvenie počas prestávok.

Lokálny garanti kurzu
PhDr. Magdaléna Padalová
Mgr. Zuzana Mahútová

Koordinátor kurzu
Peter Martinek, MBA.