Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Žilina
Moyzesova 38
010 01  Žilina

e-mail:  zilina@redcross.sk
             predseda.za@redcross.sk

IČO: 00416169
DIČ: 2020 978 256
IBAN: SK4202000000000003137432

ZARIADENIE PRE SENIOROV – DOM SV. LAZARA

Moyzesova 38
010 01  Žilina

telefón: 0948 109 083

Napíšte nám

Spolky