Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Žilina
Moyzesova 38
010 01  Žilina

e-mail: zilina@redcross.sk
             predseda.za@redcross.sk

IČO: 00416169
DIČ: 2020 978 256
IBAN: SK4202000000000003137432

ÚZEMNÝ SPOLOK ŽILINA – PRACOVISKO MARTIN

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina
pracovisko Martin
Moyzesova 1
036 01  Martin

telefón: 0903 558 923
e-mail: martin@redcross.sk

ZARIADENIE PRE SENIOROV – DOM SV. LAZARA

Moyzesova 38
010 01  Žilina

telefón: 0948 109 083

Napíšte nám

Spolky