101 hodinový kurz prvej pomoci

101 hodinový kurz prvej pomoci

Akreditácia MZ SR číslo S09891-2021-OZV-14 Z087776-2021-OZV zo dňa 12. 10. 2021

Pre koho je kurz určený
– vodiči dopravnej zdravotnej služby
– pracovníci BOZP
– zamestnanci v hliadkách prvej pomoci
– dobrovoľní hasiči a závodný hasiči
– študenti záchranných služieb, krízového manažmentu
– študenti zdravotníckych odborov
– všetci, čo chcú z prvej pomoci vedieť viac

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, BLS / AED
– prvá pomoci pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostich a stavoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– transport, polohovanie a fixácia postihnutého
– udalosti s hromadným postihnutím osôb
– základy psychologickej prvej pomoci a krízovej komunikácie
– prvá pomoc v extrémnych podmienkach a terénoch
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
SimEdu (Simulačno-Edukané centrum Slovenského Červeného kríža), Územný spolok Žilina, Moyzesova 38, 010 01 Žilina

Trvanie kurzu
101 vyučovacích hodín (9 dni)

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 410€/osoba.  (v cene je prípravný e-learning pred kurzom, pracovný zošit, pero, resuscitačná maska pre každého účastníka, občerstvene vo forme kávy a čaju, sladkostí, malý darček a certifikát po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok).

Registrácia na kurz:
Pre viac informácií ku kurzu a termíny môžete priamo kontaktovať manažéra pre vzdelávanie Mgr. Petra Martineka, MBA – 0948 103 475, peter.martinek@redcross.sk