Humanitárna jednotka

ČINNOSŤ HUMANITÁRNEJ JEDNOTKY SČK POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRU

Od 17. 3. 2020 je vstup do areálu FNsP Žilina obmedzený len na dva body – vjazd a výjazd pre automobily z ulice Nemocničná (smer od Vlčiniec) a vchod pre peších z ulice Spanyolova. V rámci oboch bodov je oficiálne zavedené triedenie a regulácia pacientov. Každý pacient/sprievodná osoba vstupujúci do areálu FNsP Žilina je povinný informovať kontaktnú osobu pri vstupe do areálu o dôvode vstupu, prípadných príznakoch ochorenia, cestovateľskej anamnéze či kontakte s rizikovými osobami. V prípade potreby je povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty.

Členovia humanitárnej jednotky SČK zabezpečujú spolu s medikmi a študentami zdravotníckych štúdijných odborov a s pracovníkmi FNsP Žilina triedenie pacientov a kontrolu na oboch vstupných bodoch FNsP Žilina.

Červenokrižiaci zo Žiliny spojili svoje sily so študentmi medicíny a študenmi zdravotníckych odborov aby pomohli a ochránili Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline! Si študentom zdravotníckeho odboru a chceš nám pomôcť? Prihlás sa na www.smepripraveni.sk