Celoslovenská zbierka SČK 2016

Aj tento rok Slovenský Červený kríž vyhlásil celoslovenskú verejnú zbierku. Od 2. mája do 15. mája 2016 boli v uliciach slovenských miest a obcí naši dobrovoľníci a obyvatelia sa mohli do zbierky zapojiť dobrovoľným príspevkom do pokladničiek. 

Predbežná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK

V priebehu dvoch týždňov sa do pokladničiek podarilo vyzbierať celkovo 21 602,17 €.
Hrubý výnos zbierky: 21 602,17 €.
Celkovo vyzbieraná suma je zároveň aj čistým výnosom, ÚS SČK si na zbierku neuplatnil žiadne náklady.

Vyzbieraná suma 21 602,17 € bola zaslaná územným spolkom SČK a bude použitá na:
1.    ochranu zdravia,
2.    rozvoj sociálnych služieb, vzdelávania a telovýchovy,
3.    rozvoj dobrovoľníckej činnosti,
4.    rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc,
5.    podporu práce s deťmi.

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA DO ZBIERKY SČK ZAPOJILI!

Predbežná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK

Ďalšie články