Zbierka SČK 2022 „Ukrajina“– záverečná správa

Slovenský Červený kríž vyhlásil 25. februára 2022 celoslovenskú verejnú zbierku. Zbierka pod názvom „Ukrajina“ bola použitá na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Od 25. februára do 31. decembra 2022 sa do zbierky mohli zapojiť fyzické či právnické osoby a dobrovoľný príspevok zaslať na osobitný zbierkový účet SK65 0200 0000 0000 0066 5555. 

V priebehu trvania zbierky sa podarilo vyzbierať sumu 589 250,87 €.

Hrubý výnos zbierky: 589 250,87 €

Celkovo vyzbieraná suma je zároveň aj čistým výnosom, Ústredný sekretariát SČK si na zbierku neuplatnil žiadne náklady.

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel

Položka
Denné tábory pre deti odídencov z Ukrajiny2067,96
IT vybavenie – evidencia pomoci pre odídencov z Ukrajiny9635,76
Kurzy slovenského jazyka pre odídencov z Ukrajiny93683,13
Materiálna pomoc a oblečenie pre odídencov z Ukrajiny2145,85
Poskytovanie teplej stravy a potravín pre odídencov z Ukrajiny186536,46
Zabezpečovanie diaľkovej prepravnej služby pre odídencov z Ukrajiny2059,50
Zabezpečovanie prevádzky humanitárnych servisných bodov SČK na hraničných priechodoch Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence82785,20
Zabezpečenie materiálnych potrieb a asistencie pre odídencov z Ukrajiny prostredníctvom 15 územných spolkov SČK (Snina, Humenné, Michalovce, Trebišov, Svidník, Košice-mesto, Košice-okolie, Žilina, Dunajská Streda, Poprad, Bratislava-mesto, Prešov, Liptovský Mikuláš, Senica, Topoľčany)210337,01
SPOLU589250,87

Ďalšie články