Valentínska kvapka krvi 2021

Tlačová správa

Bratislava, 26. marec 2021Valentínska kvapka krvi ukončila svoj 26. ročník. Slovenský Červený kríž pripomenul verejnosti stále aktuálnu tému darovania krvi. Počas piatich týždňov aj napriek prísnejším podmienkam krv darovalo viac ako 20-tisíc ľudí.

Tento ročník sa nevyhol témam ako lockdown, sprísnené protiepidemiologické opatrenia, či obavy o vlastné zdravie. Každá z týchto tém má priamy vplyv na zásoby krvi, preto tohtoročná kampaň upozorňovala verejnosť aj na túto skutočnosť. Konečné čísla ukazujú, že ľudia napriek pandémii nezostali ľahostajní voči tým, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Počas kampane prišlo na odberové miesta Národnej transfúznej služby SR (NTS SR) či hematologicko-transfúziologické oddelenia (HTO) nemocníc 23 476 ľudí. Krv nakoniec darovalo 20 234 ľudí.

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok do kampane zapojili. S potešením sme sledovali, ako s nami darcovia krvi zdieľali svoj humánny čin. V týchto časoch plných neistoty a negatívnych správ zverejňovali na sociálnych sieťach svoje posty plné optimizmu a nádeje. Povzbudzovali svojich blízkych a priateľov, vybrali sa v rovnakom termíne v menších skupinách darovať krv. Náš obdiv a poďakovanie patrí aj 1 936 prvodarcom, ktorých súčasná situácia neodradila, prekonali počiatočné obavy a rozšírili rady bezpríspevkových darcov krvi“, povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Slovenský Červený kríž ďakuje za spoluprácu na kampani všetkým odberovým miestam NTS SR a HTO a všetkým médiám, ktoré upozorňovali na dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi.

* Kampaň Valentínska kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Prečítajte si tiež:
Darovanie krvi je maturitou života
Ľudská krv je živá tekutina, ktorá sa nedá ničím nahradiť

Tlačová správa

Bratislava, 10. február 2021 – Je to v našich rukách. Jednoduchý slogan 26. ročníka Valentínskej kvapky krvi. Záleží na každom z nás, ktorí môžeme darovať krv, či jej bude dostatok. Kampaň Slovenského Červeného kríža zameraná na bezpríspevkové darcovstvo krvi sa začína 15. februára 2021 a potrvá do 19. marca 2021.

Cieľom celoslovenských kampaní je už viac ako štvrťstoročie získavať nových darcov krvi a pripomínať potrebu zaistiť dostatočný počet pravidelných darcov krvi pre Slovensko. „Darovanie krvi je prejavom spolupatričnosti k druhému človeku, často neznámemu. I toto je posolstvo našich kampaní,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 priniesla aj zmeny niektorých podmienok pri darovaní krvi. Mobilné odbery sú momentálne zrušené, darcovia krvi však naďalej môžu darovať krv na  pracoviskách Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúziologických oddeleniach v nemocniciach na Slovensku.  

„Ani počas pandémie nezabúdajme na tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Ak ste zdraví a súčasná situácia vám to umožňuje, prekonajte obavy a choďte darovať krv. Overte si však, ako je to vo vašom meste – v rámci protiepidemiologických opatrení je možné, že sa na odber krvi budete musieť objednať. Nenechajte sa však odradiť, pomôžete tak iným,“ dodáva Zuzana Rosiarová.

* Kampaň Valentínska kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Protiepidemiologické opatrenia súvisiace s darovaním krvi

  • Na odber krvi na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR je potrebné telefonicky sa objednať na presný dátum a hodinu – predchádza sa tým zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.
  • Darca musí mať ochranné rúško alebo jeho náhradu, pri vstupe na odberové miesto si vydezinfikuje ruky a bude mu odmeraná teplota.
  • Pred bežným postupom darovania krvi každý darca najprv vyplní tzv. checklist – vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19.  
  • Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom  COVID-19,  môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a negatívnom výsledku testovania na koronavírus. 
  • Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po očkovaní.   
  • V prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.  

Viac podrobností k darovaniu krvi počas pandémie COVID-19