Programy finančnej pomoci

Finančná pomoc Slovenského Červeného kríža pre ľudí s chronickými ochoreniami vysídlených z Ukrajiny

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o program finančnej pomoci Červeného kríža pre ľudí s chronickými chorobami. Dovoľujeme si vás informovať, že registrácie sú od 23.8.2023 uzavreté, pretože sme naplnili kapacitu programu. 

Tí, ktorí sa zaregistrovali do 23.8.2023, dostanú informácie o stave svojej žiadosti do 4 dní prostredníctvom notifikácií aplikácie Access RC.
Vytvorenie účtu v aplikácii AccessRC je naďalej možné, avšak vytvorenie účtu  neznamená, že ste sa zaregistrovali do programu finančnej pomoci.
Ak chcete byť informovaní o programoch SČK, navštívte https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/slovak-red-cross , a tiež oficiálnu webovú stránku Slovenského Červeného kríža – https://redcross.sk/cva-info/ a sekciu „programy“ aplikácie Access RC.“

Popis programu

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca realizuje nový program finančnej pomoci pre nepoistené dospelé osoby s chronickými ochoreniami, ktoré boli v dôsledku konfliktu vysídlené z Ukrajiny po 24. februári 2022. Cieľom tohto programu je umožniť oprávneným osobám prístup k zdravotnej starostlivosti. Príspevok možno použiť na lekárske konzultácie a ošetrenia, lieky a iné výdavky súvisiace so zdravotným stavom osoby, výživové doplnky, dopravu do zdravotníckych zariadení a podobne.

Upozornenie

Pomoc Červeného kríža je vždy BEZPLATNÁ a nikto by vás za ňu nemal o nič žiadať. Prosím, nedôverujte a neplaťte žiadnej osobe ani tretej strane, ktorá tvrdí, že vám môže pomôcť s prístupom k tomuto programu. Ak ste boli požiadaní o zaplatenie alebo výmenu za pomoc alebo poznáte niekoho, kto to požaduje, nahláste to Červenému krížu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Obráťte sa na nás prostredníctvom linky pomoci Slovenského Červeného kríža +421 910 910 116
 • Nahlásiť sa na Linke integrity na https://ifrc.integrityline.org, poslať e-mail na speakup@ifrc.integrityline.org alebo zavolať na bezplatnú linku +41 800 437 272.

Ako sa prihlásiť

1.Vyberte si kontaktnú osobu

Prediskutujte s rodinou, kto bude podávať vašu žiadosť. Každý jednotlivec, ktorý spĺňa kritériá, si môže vytvoriť konto ako kontaktná osoba ALEBO si môže kontaktná osoba z rodiny vytvoriť konto a pridať členov rodiny, ktorí spĺňajú kritériá, ako „členov rodiny“ do svojho konta.

2. Pripravte si identifikačné dokumenty

Pripravte si identifikačný doklad vydaný vládou s fotografiou.

3. Stiahnite si aplikáciu

Registračná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie pre systémy iOS aj Android. Vyhľadajte ju v Google Play alebo AppStore podľa názvu „AccessRC“.

4. Vytvorte si účet (pokyny si môžete pozrieť v tomto videu).

Video č. 1 – Vytvorenie profilu v applikácii AccessRC 

5. Pridajte svojich rodinných príslušníkov, ktorí spĺňajú kritériá

Ide o program, v ktorom sa kritériá posudzujú individuálne, nie na základe rodiny, a schvaľujú sa len osoby, ktoré spĺňajú kritériá.  Preto ak váš rodinný príslušník spĺňa kritériá, môžete ho tiež pridať.

6. Podajte žiadosť o peňažnú pomoc pre osoby s chronickými ochoreniami vysídlené z Ukrajiny

Po vytvorení účtu v aplikácii môžete vybrať časť „Programy“, nájsť konkrétny program a podať žiadosť. Potom musíte vybrať, ktorých rodinných príslušníkov chcete zahrnúť do žiadosti o konkrétny program. 

Každý člen vašej rodiny potrebuje vládou vydaný doklad totožnosti s fotografiou a v prípade kontaktného miesta potrebuje jeden z nasledujúcich dokladov:

 • Medzinárodný pas Ukrajiny
 • Ukrajinský občiansky preukaz
 • Ukrajinský vodičský preukaz

Kto sa môže prihlásiť?

 • Držiteľ štatútu dočasného útočiska (štatút odídenca), ktorý prišiel na Slovensko po 24. februári 2022;  a
 • v súčasnosti žije na Slovensku, a
 • Vek: 18 a viac; a
 • Nemá zdravotné poistenie (Overovanie pracovníkom ústredia cez portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a databázy poisťovní); a
 • Lekár osobe diagnostikoval aspoň jednu z nasledujúcich chronických chorôb: 
  Hypertenzia 
  Ischemická choroba srdca (infarkt) 
  Srdcová nedostatočnosť/srdcové zlyhávanie 
  Cievna mozgová príhoda 
  Onkologické ochorenie 
  Diabetes 
  Hypo-/hypertyreóza 
  Dyslipidémia (napr. hypercholesterolémia) 
  Astma 
  Chronická obštrukčná choroba pľúc 
  Reumatická artritída 
  Psoriáza, atopická dermatitída / iné chronické kožné ochorenie 

Čo potrebujete na podanie žiadosti

Každá osoba môže byť v systéme zaregistrovaná len raz a len v rámci jednej registrácie. Viacnásobná registrácia bude mať za následok oneskorenie spracovania vašej žiadosti! Počas procesu podávania žiadosti musíte mať:

Smartphone

Aplikácia na registráciu je k dispozícii pre zariadenia so systémom iOS a Android.

Doklady totožnosti

 • Medzinárodný pas Ukrajiny
 • Národný preukaz totožnosti Ukrajiny
 • Domáci cestovný pas Ukrajiny
 • Ukrajinský vodičský preukaz

Telefónne číslo a e-mail

Červený kríž bude posielať oznámenia o vašej žiadosti v aplikácii. Ak chcete dostávať aktualizácie o svojej žiadosti, uveďte vo formulári svoje kontaktné údaje (e-mail alebo telefónne číslo).

Otázky a odpovede

Informácie o programe peňažnej pomoci: 

Kto môže podať žiadosť? 

Prečo Slovenský Červený kríž spúšťa program finančnej pomoci určenom pre ľudí s chronickými chorobami ?   

Prečo je program určený ľudom trpiacim len vyššie uvedenými chronickými ochoreniami? 

V akej výške sa poskytuje peňažná pomoc? 

Ako dlho a ako často sa bude peňažná pomoc poskytovať? 

Ako môžem požiadať o peňažnú pomoc? 

Ako sa dozviem, či bola moja žiadosť schválená? 

Informácie o postupe podávania žiadostí: 

Ako môžem požiadať o program peňažnej pomoci? 

Stačí na podanie žiadosti o peňažnú pomoc vytvorenie účtu AccessRC? 

Nemám smartfón. Ako môžem podať žiadosť? 

Ktoré dokumenty potrebujem? 

Prečo žiadate doklady totožnosti? 

Prečo musím udeliť povolenia na polohu, kameru a oznámenia? 

Ako dlho trvá proces posudzovania mojej žiadosti? 

Ako sa dozviem, či bola moja žiadosť schválená alebo nie? 

Kedy po schválení mojej žiadosti dostanem platbu? 

Aké údaje zbiera a spracúva IFRC? 

Prijímanie pomoci:

Ako dostanem peňažnú pomoc? 

Kontaktovanie Červeného kríža 

Mám spätnú väzbu, otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa Červeného kríža: 

Ak potrebujete pomoc s používaním registračnej aplikácie alebo máte otázky či návrhy týkajúce sa služieb Červeného kríža, kontaktujte Červený kríž niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

1. Linka pomoci Slovenského Červeného kríža  

 • Operátori na linke pomoci hovoria ukrajinsky, rusky, slovensky a anglicky 
 • Telefónne číslo pre hovory: +421 910 910 116  
 • Na písomnú komunikáciu cez Viber a WhatsApp: +421 910 910 116 
 • E-mail: helpline@redcross.sk  

2. Kancelárie Prvého kontaktu alebo Komunitné centrá  

 • Personál hovorí ukrajinsky, rusky, slovensky a anglicky 
 • Zoznam lokalít: Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prievidza, Rimavská Sobota, Topoľčany, Žilina.
 • V Bratislave môžete navštíviť Asistenčné centrum na Bottovej 7. Návštevy súvisiace s finančnou pomocou pre ľudí s chronickým ochorením sú možné od pondelka do piatku v čase 10:00-14:00.  
 • Na linku sú uvedené otváracie hodiny, adresy a všetky potrebné informácie: Kancelárie prvého kontaktu / Офіси першого контакту – Slovenský Červený kríž (redcross.sk)