Programy finančnej pomoci

Finančná pomoc Slovenského Červeného kríža pre ľudí s chronickými ochoreniami vysídlených z Ukrajiny

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o program finančnej pomoci Červeného kríža pre ľudí s chronickými chorobami. Dovoľujeme si vás informovať, že registrácie sú od 23.8.2023 uzavreté, pretože sme naplnili kapacitu programu. 

Tí, ktorí sa zaregistrovali do 23.8.2023, dostanú informácie o stave svojej žiadosti do 4 dní prostredníctvom notifikácií aplikácie Access RC.
Vytvorenie účtu v aplikácii AccessRC je naďalej možné, avšak vytvorenie účtu  neznamená, že ste sa zaregistrovali do programu finančnej pomoci.
Ak chcete byť informovaní o programoch SČK, navštívte https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/slovak-red-cross , a tiež oficiálnu webovú stránku Slovenského Červeného kríža – https://redcross.sk/cva-info/ a sekciu „programy“ aplikácie Access RC.“

Popis programu

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca realizuje nový program finančnej pomoci pre nepoistené dospelé osoby s chronickými ochoreniami, ktoré boli v dôsledku konfliktu vysídlené z Ukrajiny po 24. februári 2022. Cieľom tohto programu je umožniť oprávneným osobám prístup k zdravotnej starostlivosti. Príspevok možno použiť na lekárske konzultácie a ošetrenia, lieky a iné výdavky súvisiace so zdravotným stavom osoby, výživové doplnky, dopravu do zdravotníckych zariadení a podobne.

Upozornenie

Pomoc Červeného kríža je vždy BEZPLATNÁ a nikto by vás za ňu nemal o nič žiadať. Prosím, nedôverujte a neplaťte žiadnej osobe ani tretej strane, ktorá tvrdí, že vám môže pomôcť s prístupom k tomuto programu. Ak ste boli požiadaní o zaplatenie alebo výmenu za pomoc alebo poznáte niekoho, kto to požaduje, nahláste to Červenému krížu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Obráťte sa na nás prostredníctvom linky pomoci Slovenského Červeného kríža +421 910 910 116
 • Nahlásiť sa na Linke integrity na https://ifrc.integrityline.org, poslať e-mail na speakup@ifrc.integrityline.org alebo zavolať na bezplatnú linku +41 800 437 272.

Ako sa prihlásiť

1.Vyberte si kontaktnú osobu

Prediskutujte s rodinou, kto bude podávať vašu žiadosť. Každý jednotlivec, ktorý spĺňa kritériá, si môže vytvoriť konto ako kontaktná osoba ALEBO si môže kontaktná osoba z rodiny vytvoriť konto a pridať členov rodiny, ktorí spĺňajú kritériá, ako „členov rodiny“ do svojho konta.

2. Pripravte si identifikačné dokumenty

Pripravte si identifikačný doklad vydaný vládou s fotografiou.

3. Stiahnite si aplikáciu

Registračná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie pre systémy iOS aj Android. Vyhľadajte ju v Google Play alebo AppStore podľa názvu „AccessRC“.

4. Vytvorte si účet (pokyny si môžete pozrieť v tomto videu).

Video č. 1 – Vytvorenie profilu v applikácii AccessRC 

5. Pridajte svojich rodinných príslušníkov, ktorí spĺňajú kritériá

Ide o program, v ktorom sa kritériá posudzujú individuálne, nie na základe rodiny, a schvaľujú sa len osoby, ktoré spĺňajú kritériá.  Preto ak váš rodinný príslušník spĺňa kritériá, môžete ho tiež pridať.

6. Podajte žiadosť o peňažnú pomoc pre osoby s chronickými ochoreniami vysídlené z Ukrajiny

Po vytvorení účtu v aplikácii môžete vybrať časť „Programy“, nájsť konkrétny program a podať žiadosť. Potom musíte vybrať, ktorých rodinných príslušníkov chcete zahrnúť do žiadosti o konkrétny program. 

Každý člen vašej rodiny potrebuje vládou vydaný doklad totožnosti s fotografiou a v prípade kontaktného miesta potrebuje jeden z nasledujúcich dokladov:

 • Medzinárodný pas Ukrajiny
 • Ukrajinský občiansky preukaz
 • Ukrajinský vodičský preukaz

Kto sa môže prihlásiť?

 • Držiteľ štatútu dočasného útočiska (štatút odídenca), ktorý prišiel na Slovensko po 24. februári 2022;  a
 • v súčasnosti žije na Slovensku, a
 • Vek: 18 a viac; a
 • Nemá zdravotné poistenie (Overovanie pracovníkom ústredia cez portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a databázy poisťovní); a
 • Lekár osobe diagnostikoval aspoň jednu z nasledujúcich chronických chorôb: 
  Hypertenzia 
  Ischemická choroba srdca (infarkt) 
  Srdcová nedostatočnosť/srdcové zlyhávanie 
  Cievna mozgová príhoda 
  Onkologické ochorenie 
  Diabetes 
  Hypo-/hypertyreóza 
  Dyslipidémia (napr. hypercholesterolémia) 
  Astma 
  Chronická obštrukčná choroba pľúc 
  Reumatická artritída 
  Psoriáza, atopická dermatitída / iné chronické kožné ochorenie 

Čo potrebujete na podanie žiadosti

Každá osoba môže byť v systéme zaregistrovaná len raz a len v rámci jednej registrácie. Viacnásobná registrácia bude mať za následok oneskorenie spracovania vašej žiadosti! Počas procesu podávania žiadosti musíte mať:

Smartphone

Aplikácia na registráciu je k dispozícii pre zariadenia so systémom iOS a Android.

Doklady totožnosti

 • Medzinárodný pas Ukrajiny
 • Národný preukaz totožnosti Ukrajiny
 • Domáci cestovný pas Ukrajiny
 • Ukrajinský vodičský preukaz

Telefónne číslo a e-mail

Červený kríž bude posielať oznámenia o vašej žiadosti v aplikácii. Ak chcete dostávať aktualizácie o svojej žiadosti, uveďte vo formulári svoje kontaktné údaje (e-mail alebo telefónne číslo).

Otázky a odpovede

Informácie o programe peňažnej pomoci: 

Finančnú pomoc môžu získať ľudia, ktorí sú: 

 • Držiteľmi štatútu dočasného útočiska (štatút odídenca), ktorý prišiel na Slovensko po 24. februári 2022;  a
 • v súčasnosti žijú na Slovensku, a
 • Vek: 18 a viac; a
 • Nemajú zdravotné poistenie (Overovanie pracovníkom ústredia cez portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a databázy poisťovní); a
 • Lekár im diagnostikoval aspoň jednu z nasledujúcich chronických chorôb: 
  Hypertenzia 
  Ischemická choroba srdca (infarkt) 
  Srdcová nedostatočnosť/srdcové zlyhávanie 
  Cievna mozgová príhoda 
  Onkologické ochorenie 
  Diabetes 
  Hypo-/hypertyreóza 
  Dyslipidémia (napr. hypercholesterolémia) 
  Astma 
  Chronická obštrukčná choroba pľúc 
  Reumatická artritída 
  Psoriáza, atopická dermatitída / iné chronické kožné ochorenie 

Slovenský Červený kríž s podporou IFRC a ďalších aktérov pôsobiacich v Slovenskej republike identifikovali, že odídenci z Ukrajiny trpiaci chronickými chorobami bez poistenia na Slovensku čelia prekážkam, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o jazykovú bariéru, prístup k informáciám, vyššie mesačné náklady na lieky, zdravotnú starostlivosť a vyšetrenia, a taktiež administratívne postupy. 

Na základe zozbieraných informácií, hodnotení a iných oficiálnych informácií o prístupe k zdravotnej starostlivosti na Slovensku tvoria pacienti s týmito chronickými ochoreniami väčšinu pacientov, ktorí majú sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. 

Výška poskytovanej finančnej pomoci je 60€ mesačne. 

Ak bude žiadosť schválená, peňažný príspevok budete dostávať raz mesačne počas troch mesiacov. 

Stiahnite si aplikáciu a postupujte podľa pokynov.  

Pre Apple-Store: https://apps.apple.com/app/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0/id1619005116 

Pre Google-Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ifrc.self_registration

Nájdete tu informačné materiály, ktoré vám pomôžu pri používaní aplikácie na samoregistráciu. V prípade technických alebo iných problémov sa môžete obrátiť aj na našu infolinku a operátori infolinky vás aplikáciou prevedú telefonicky. V prípade, že to nevyrieši problémy, s ktorými sa stretávate, linka pomoci vás môže odkázať na najbližšie Kancelárie Prvého kontaktu/Komunitných Centier Slovenského Červeného kríža, kde vám naši pracovníci poskytnú podporu. Nezabudnite, že nie všetky pracoviská Slovenského Červeného kríža sú schopné poskytnúť vám podporu pri registrácii alebo iných otázkach týkajúcich sa peňažnej pomoci, sú to len nižšie uvedené Humanitárne pracoviská. Ak bývate niekde, kde nie je ľahké dostať sa na uvedené Humanitárne pracoviská, obráťte sa na našu linku pomoci, kde vám poskytnú podporu.   Pozrite si zoznam miest: Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prievidza, Rimavská Sobota, Topoľčany, Žilina. Pozrite si otváracie hodiny a všetky dôležité informácie. 

Vašu žiadosť po prijatí posúdime a o rozhodnutí vás budeme informovať najskôr po 14 dňoch od podania žiadosti prostredníctvom SMS/notifikácie a/alebo telefonickej Linky pomoci. 

Informácie o postupe podávania žiadostí: 

Jediný spôsob, ako požiadať o tento špecifický program peňažnej pomoci, je použiť aplikáciu na samoregistráciu s názvom „AccessRC“, ktorú vyvinul Červený kríž. Táto samoregistračná aplikácia umožňuje vytvoriť si účet, na ktorom môžete podať žiadosť o tento program. V súčasnosti je k dispozícii v aplikácii len tento finančný program. Po vytvorení konta, ak chcete požiadať o finančnú pomoc, kliknite v aplikácii na sekciu „Programy“ a vyplňte formulár žiadosti pre daný program. Formulár obsahuje konkrétne otázky, na ktoré budete musieť odpovedať, aby sme mohli vyhodnotiť vašu oprávnenosť. Po odoslaní žiadosti bude trvať najmenej dva týždne, kým bude vaša žiadosť posúdená. Tu je uvedený postup, ako môžete podať žiadosť krok za krokom; 

1. Stiahnite si aplikáciu „AccessRC“ do smartfónu) v Google Play alebo Apple Store(prepíšte presne ako je uvedené. Registračná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie pre systémy iOS aj Android. 

2. Vytvorte si účet, aby ste mohli požiadať o peňažnú pomoc a všetky ostatné služby, ktoré ponúka Červený kríž. Vytvorenie účtu však neznamená len to, že ste požiadali o pomoc.  

3. Podajte žiadosť o peňažnú pomoc v časti „programy“ tak, že odpoviete na všetky požadované otázky za každého člena rodiny a žiadosť odošlete. 

Nie. Vytvorenie účtu v mobilnej aplikácii je len prvým krokom pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc. Po vytvorení účtu by ste mali na podanie žiadosti o finančnú pomoc kliknúť na sekciu „Programy“ v aplikácii. V časti „Programy“ vyberte program pomoci a vyplňte formulár žiadosti o program. 

Môžete sa obrátiť na členov svojej rodiny, ktorí majú smartfón, aby vám pomohli pri podávaní žiadosti. Je možné používať jeden smartfón a mať rôzne účty v jednej aplikácii AccessRC. Taktiež môžete navštíviť naše Kancelárie Prvého kontaktu/Komunitné Centrá: Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prievidza, Rimavská Sobota, Topoľčany, Žilina a požiadať o pomoc. Zapamätajte si svoje prihlasovacie údaje a heslo; a nikomu ich neposkytujte. Uvedomte si všetky riziká spojené so zdieľaním vašich osobných údajov s inými osobami. Ak používate telefóny iných osôb, nezabudnite sa odhlásiť, aby ste ochránili svoje údaje. 

Pri registrácii je potrebné predložiť fotografiu fyzického dokladu totožnosti (občiansky preukaz, medzinárodný pas, vodičský preukaz). Použite tie doklady, ktoré obsahujú vašu fotografiu; ak ju nemáte, obráťte sa na nás na našej Linke Pomoci +421 910 910 116. Upozorňujeme, že certifikát o Dočasnom Útočisku (doklad štatútu odídenca), a elektronicky uložené fotografie dokladov nie sú na overenie totožnosti akceptovateľné. 

Darcovia darovali Medzinárodnej federácii Červeného kríža a Červeného polmesiaca peniaze na pomoc ľuďom vysídleným v dôsledku krízy na Ukrajine. Na overenie a autentifikáciu žiadateľov o peňažný program používame vaše identifikačné dokumenty. Doklady tiež pomáhajú uľahčiť správnu distribúciu peňažnej pomoci ľuďom, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti. 

Program finančnej pomoci je určený len pre osoby, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, takže na to, aby ste naň mali nárok, musíte byť v Slovenskej republike. Na tento účel bude aplikácia AccessRC vyžadovať, aby ste poskytli povolenia na geolokáciu; bez nich nie je možné vytvoriť si účet a požiadať o program.  Prístup aplikácie ku kamere telefónu je potrebný na vyhotovenie selfie, čo je povinný krok na overenie totožnosti každého žiadateľa. A napokon, oznámenia spolu s SMS sú ďalším spôsobom, ako s vami môžeme komunikovať. 

Upozorňujeme, že po podaní prihlášky do programu bude trvať najmenej dva týždne, kým vašu prihláška preskúmame. Viacnásobná registrácia bude mať za následok duplicitu a oneskorenie spracovania vašej žiadosti. V prípade oneskorenia alebo technických problémov vás budeme kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ktoré ste uviedli, a z tohto dôvodu sa uistite, že ste uviedli kontaktné údaje, ktoré nám v prípade potreby umožnia vás zastihnúť. 

Po podaní žiadosti o peňažnú pomoc a po tom, ako sa v procese preskúmania preukáže, že spĺňate kritériá oprávnenosti, vám bude zaslaná automatická notifikačná správa a/alebo SMS ako potvrdenie, že máte nárok na peňažnú pomoc. Ak nespĺňate kritériá oprávnenosti a požiadavky programu, dostanete správu, v ktorej bude uvedené, že vaša žiadosť o pomoc bola zamietnutá. 

Všetci oprávnení budú cez aplikáciu vyzvaní, aby si vybrali platobnú metódu. Následne môžu dostať platbu. Spravidla toto môže trvať až 3 týždne. Príjemcovia dostanú platby v rovnaký deň každého mesiaca. Odporúčame všetkým, aby si peniaze z Money Gram vybrali do 7 dní (netýka sa platobnej metódy bankových prevodov IBAN).  

Slovenský Červený kríž a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca v rámci tohto programu peňažnej pomoci zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje. Tieto údaje zhromažďujeme za účelom overenia vašej identifikácie a oprávnenosti na peňažnú pomoc Červeného kríža. Aby ste mohli požiadať o peňažnú pomoc, musíte tiež udeliť súhlas so zhromažďovaním osobných údajov. 

Prijímanie pomoci:

Pre tých, ktorí majú nárok na podporu, existujú tri spôsoby vyplatenie peňažnej pomoci: štandardný bankový prevod na váš bankový účet, digitálny prevod prostredníctvom aplikácie mobilného bankovníctva s použitím MoneyGram a vyzdvihnutie hotovosti prostredníctvom MoneyGram v jednej zo 44 predajní Tesco. Po schválení vašej žiadosti si môžete vybrať spôsob, akým chcete pomoc získať. Všetkým odporúčame zvoliť si štandardný bankový prevod s použitím čísla vášho bankového účtu vo formáte IBAN ako najvhodnejšiu možnosť.  Ak potrebujete podporu, kontaktujte nás na čísle +421 910 910 116

Podrobnosti o spôsoboch platby:

1. Štandardný bankový prevod na váš bankový účet s použitím IBAN – odporúčame pre všetkých.
Ak bude vaša žiadosť schválená, peňažnú pomoc dostanete na svoj bankový účet. Ak chcete použiť túto metódu, musíte uviesť svoje celé meno v latinke zhodné s názvom na vašom bankovom účte a číslo bankového účtu (číslo IBAN). Uistite sa, že ste tieto údaje zadali správne, pretože prevod sa nepodarí, ak sa zadané meno presne nezhoduje s menom, ktoré je zaregistrované na vašom bankovom účte.

2. Digitálny prevod cez vašu mobilnú bankovú aplikáciu s použitím MoneyGram:
Ak bude vaša žiadosť schválená, dostanete od Červeného kríža správu s vysvetlením krokov na získanie pomoci prostredníctvom MoneyGramu na prevod peňazí na váš bankový účet. Upozorňujeme, že túto možnosť môžete využiť len vtedy, ak máte aktívne účty mobilného bankovníctva v PrivatBanke, MonoBanke, Oschadbanke alebo A-Banke. Peniaze si môžete vyzdvihnúť prostredníctvom MoneyGramu vo svojej mobilnej bankovej aplikácii pomocou overovacieho kódu, ktorý vám bol zaslaný v automatickej notifikačnej správe. Prosíme, aby ste tento kód nikomu neposkytovali. Kliknite sem a dozviete sa, ako previesť platbu z MoneyGram na svoj účet v Privatbanke, MonoBanke, Oschadbanke alebo A-Banke: https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/assets/docs/DigitalPickupManualIFRC.pdf.

Prosím, preveďte si tieto prostreidky s použitím MoneyGram kódu na svoj bankový účet do 7 dní od prijatia platby od nás, inak sa platba vráti späť.

3. Vyzdvihnutie hotovosti prostredníctvom MoneyGram v jednom zo 44 obchodov Tesco
Ak bude vaša žiadosť schválená, dostanete od Červeného kríža správu, v ktorej vám bude vysvetlený postup na prevzatie hotovosti prostredníctvom pobočiek MoneyGram (UPOZORŇUJEME, že to je možné len v 44 predajniach Tesco na celom Slovensku, pozri adresy nižšie). Budete musieť fyzicky prísť do Tesca, ktoré poskytuje službu MoneyGram, aby ste si vyzdvihli svoje peniaze. Peniaze si môžete vyzdvihnúť pomocou overovacieho kódu, ktorý vám bol zaslaný v automatickej notifikačnej správe. Na fyzické vyzdvihnutie peňazí na pobočke MoneyGram musíte mať so sebou doklad vydaný vládou s fotografiou alebo občiansky preukaz. Ak plánujete na vyzdvihnutie peňazí použiť starú verziu interného pasu, mali by ste so sebou priniesť aj akýkoľvek iný doklad totožnosti.

Ak chcete nájsť najbližšiu Tesco predajňu s MoneyGram službou dostupnú vo vašej lokalite, kliknite na nasledujúci odkaz: https://tesco.sk/img/tescoce_sk/upload/moneygram/stores-SK.pdf.

Peniaze si prosím vyzdvihnite prostredníctvom MoneyGram pobočky v Tescu do 7 dní od prijatia platby od nás, inak budú vrátené.

  

Kontaktovanie Červeného kríža 

Mám spätnú väzbu, otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa Červeného kríža: 

Ak potrebujete pomoc s používaním registračnej aplikácie alebo máte otázky či návrhy týkajúce sa služieb Červeného kríža, kontaktujte Červený kríž niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

1. Linka pomoci Slovenského Červeného kríža  

 • Operátori na linke pomoci hovoria ukrajinsky, rusky, slovensky a anglicky 
 • Telefónne číslo pre hovory: +421 910 910 116  
 • Na písomnú komunikáciu cez Viber a WhatsApp: +421 910 910 116 
 • E-mail: helpline@redcross.sk  

2. Kancelárie Prvého kontaktu alebo Komunitné centrá  

 • Personál hovorí ukrajinsky, rusky, slovensky a anglicky 
 • Zoznam lokalít: Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prievidza, Rimavská Sobota, Topoľčany, Žilina.
 • V Bratislave môžete navštíviť Asistenčné centrum na Bottovej 7. Návštevy súvisiace s finančnou pomocou pre ľudí s chronickým ochorením sú možné od pondelka do piatku v čase 10:00-14:00.  
 • Na linku sú uvedené otváracie hodiny, adresy a všetky potrebné informácie: Kancelárie prvého kontaktu / Офіси першого контакту – Slovenský Červený kríž (redcross.sk)