Programy finančnej pomoci

17.01.2023 – Ukončenie Programu núdzovej finančnej pomoci – žiadna platba po 31. januári 2023

Program núdzovej finančnej pomoci Červeného kríža sa končí 31. januára 2023. Po tomto dátume už nebudeme zasielať platby v rámci tohto programu. Domácnosti, ktoré sa zapojili do tohto programu, dostali od nás 5 mesačných platieb. Poslednej skupine domácností zašleme poslednú, piatu platbu (t.j. za január 2023) do konca januára 2023. Prosíme vás o trpezlivosť.

Prostredníctvom SMS vám zašleme potvrdenie, že ste tento program absolvovali. Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, budeme ich zdieľať s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby ste mohli požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte zavolať našim (ukrajinsky, rusky, anglicky a slovensky hovoriacim) kolegom na  linke pomoci: +421 910 910 116. 


15.01.2023 – Zostatky na VISA kartách: POUŽITE VŠETKY PENIAZE ČO NAJSKÔR!

Dovoľujeme si vás informovať, že 24. februára 2023 budú všetky zostatky na kartách stiahnuté a nebude možné ich ďalej používať, keďže program núdzovej finančnej pomoci je už ukončený. Preto upozorňujeme príjemcov zapojených do tohto programu, ktorí majú na svojich VISA kartách ešte nevyužité peniaze, aby VŠETKY finančné prostriedky vybrali čo najskôr. Vyčerpať ich môžete dvoma spôsobmi:  

 • V bankomate si môžete vybrať hotovosť (výbery z bankomatu sú spoplatnené malou sumou).    
 • Môžete tiež použiť VISA kartu priamo v obchode. Pri platbe použite funkciu swipe – potiahnite kartu cez platobný terminál).  

Aktuálny zostatok si môžete skontrolovať v bankomate (za menší poplatok), alebo na webstránke uvedenej na zadnej strane karty.  


13.01.2023 – Dávka v hmotnej núdzi od Vlády Slovenskej republiky

Ak ste boli príjemcom programu Núdzovej finančnej pomoci Červeného kríža, po jeho skončení môžete požiadať o dávku v hmotnej núdzi Úrad práce. Táto dávka nie je určená pre každého: štát má zadefinované vlastné podmienky. Vláda Slovenskej republiky poskytuje dávku v hmotnej núdzi zraniteľným domácnostiam z Ukrajiny. Žiadosť podajte na Úrade práce, až keď dostanete všetkých 5 dávok, čím budete mať absolvovaný program Núdzovej finančnej pomoci Červeného kríža.  

Termíny výplat dávok:  
Červený kríž vyplácal dávky k aktuálnemu mesiacu v ten istý mesiac (napr. v októbri za október). Úrad práce vypláca dávky za aktuálny mesiac až v nasledujúcom mesiaci (napr. februárovú dávku v marci). Žiadateľom tak v rámci prechodu z Červeného kríža na Úrad práce vznikne jednomesačné obdobie bez príjmu. Žiaľ, termín vyplácania dávok od štátu nevieme ovplyvniť. Prosíme, berte to na vedomie a v rámci svojich možností sa na túto situáciu pripravte. Ďakujeme za pochopenie. 

Viac o dávke v hmotnej núdzi, iných dávkach a službách zamestnanosti, nájdete na:  
1. Useful information for citizens of Ukraine > ÚPSVaR (gov.sk)  
2. Často kladené otázky: FAQ-AJ.pdf (gov.sk) 
3. Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2023 > ÚPSVaR (gov.sk) 

Kontakty na Úrady práce:  
Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk) 


10.01.2023 – Dotácia od vlády Slovenskej republiky na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny od decembra 2022 poskytuje dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím. 

Pre koho je dotácia určená: 

Pre osoby so závažným zdravotným postihnutím, ktoré  odišli z Ukrajiny  v súvislosti s ozbrojeným konfliktom a zdržiavajú sa na území našej krajiny, pričom Slovenská republika týmto osobám poskytuje: 

 1. dočasné útočisko alebo  
 2. im poskytovanie dočasného útočiska zaniklo z dôvodu podania žiadosti  o azyl alebo o doplnkovú ochranu alebo z dôvodu získania prechodného pobytu. 

Kto je oprávnený: 

 • osoby, ktorým, alebo na ktoré IOM alebo UNICEF poskytovali podporu pre osoby so závažným zdravotným postihnutím 
 • osoby so závažným zdravotným postihnutím, podľa posúdenia úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 
 • osoby, ktorým  nie sú poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb 
 • osoby, ktoré sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky. 

Suma dotácie: 

 • 300 € mesačne, ak výsledkom posúdenia je miera závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa od 40 do 59%,  
 • 508 € mesačne, ak výsledkom posúdenia je miera závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa 60% a viac. 

Kde si podať žiadosť: 

 • písomná žiadosť o dotáciu sa predkladá na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste pobytu. 

Pre viac informácií navštívte web ÚPSVR; prípadne https://bit.ly/3R6339e