Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Humenné
Námestie slobody 41
066 01 Humenné

IČO: 00416185
DIČ: 2021174100
IBAN: SK76 0200 0000 0000 0403 8532

Napíšte nám

Spolky