Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Humenné
Kukorelliho 60
066 01 Humenné

e-mail: humenne@redcross.sk

IČO: 00416185
DIČ: 2021974100
IBAN: SK76 0200 0000 0000 0403 8532

Napíšte nám

Spolky