Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom tel. technológií

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom tel. technológií

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom  tel. technológií, je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej situácií, alebo inej obtiažnej životnej situácií, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami.  § 53 zák. 448/2008 Z.z.

Linka pre krízovú pomoc: +421 908 527 837

vo formáte +4219xxxxxxxx