Jasenov

Predsedníčka miestneho spolku: Jozefína Hrubovčáková