33-hodinový kurz prvej pomoci

Komu je kurz určený?

Kurz je vhodný pre širokú škálu účastníkov, vrátane pedagógov, pracovníkov s deťmi a mládežou, trénerov športu, pracovníkov BOZP, zamestnancov v hliadkách prvej pomoci, dobrovoľných hasičov, animátorov, skautov a skautských zdravotníkov, študentov záchranných služieb a krízového manažmentu, študentov bezpečnostných odborov, rodičov, starých rodičov, opatrovateľov a všetkých, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti v oblasti prvej pomoci.

Kapacita kurzu

Počet účastníkov kurzu je limitovaný. 

Obsahová náplň kurzu

Tento kurz zahrňuje hlavné témy prvej pomoci, ako sú reakcie na život ohrozujúce stavy, náhle stavy, úrazy, vplyvy tepla/chladu, mimoriadne udalosti a stavy. Okrem toho sa naučíte obväzové techniky, používanie improvizovaných pomôcok a lekárničky, ako aj techniky transportu, polohovania a fixácie postihnutých osôb. V rámci kurzu sa tiež naučíte, ako používať AED pri kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR), a zakončením kurzu absolvujete záverečné skúšky.

Miesto konania

Územný spolok SČK Humenné, Námestie slobody 41 (za budovou DP)

Doba trvania

33 vyučovacích hodín (3 dni)

Na záver účastník dostane certifikát o absolvovaní kurzu.

Pre informácie o temínoch a prihlasovaní kontaktujte náš sekretatriát na tel. čísle +421 911 557 635