Darujte nám 2%

Pomôžte nám spoločnú pomoc násobiť❤️

Už celé storočie my – pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža spolu pomáhame – a to nielen vďaka finančnej podpore verejného sektora, ale aj podpore komerčných partnerov a jednotlivcov. Vďaka vašim 2% vieme našu pomoc znásobiť.

Pre Vás málo, no pre nás veľa.

Financie získané asignáciou dane z príjmov použijeme v roku 2024 na skvalitnenie nami poskytovaných služieb.

Ďakujeme vám.

Potvrdenia na stiahnutie:

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné
Právna forma: Slovenský Červený kríž
IČO/SID: 00416185
Sídlo: 066 01 Humenné, Námestie slobody 41