Ptičie

Predseda miestneho spolku: Marek Kalanin

Facebooková stránka miestneho spolku: https://www.facebook.com/mssckpticie