Ptičie

Predseda miestneho spolku: Bc. Marek Kalanin

Facebooková stránka miestneho spolku: https://www.facebook.com/mssckpticie