Benefity pre darcov krvi s trvalým pobytom v meste Humenné

Nositelia diamantovej plakety prof. MUDr. Janského za darovanie krvi, s trvalým pobytom v Humennom, majú platené parkoviska v meste Humenné zdarma.

Voľný vstup Vám radi vydajú na sekretariáte primátora mesta Humenné.

Nositelia diamantovej plakety prof. MUDr. Janského za darovanie krvi, s trvalým pobytom v Humennom, majú platené parkoviska v meste Humenné zdarma.

Voľný vstup Vám radi vydajú na sekretariáte primátora mesta Humenné.

Nositelia zlatej a diamantovej plakety prof. MUDr. Janského za darovanie krvi, s trvalým pobytom v Humennom, majú voľný vstup na kúpalisko v Humennom, mestskej sauny /utorok až v piatok/

Na ďalších benefitoch pre darcov krvi spoločne pracujeme.