Deň železnice depo Humenné 2015- zdravotný dozor

Deň železníc v rušňovom depe v Humennom si dnes užilo približne 6000 ľudí.

Išlo už o 3. ročník podujatia. Do Humenného sa podarilo priviesť to najmodernejšie zo slovenských koľajníc a návštevníci mohli vidieť aj kus histórie.Predviedli sa najnovšie železničné súpravy, ale aj parný rušeň Papagáj z Popradu, vyrobený v roku 1951, legendárny motorák Stakčínska strela či rušeň Sergej, preslávený filmom Peacemaker s Georgeom Clooneym.Práve posledný z týchto rušňov ostáva po sobote v depe v Humennom.

Slovenský Červený kríž pravidelne na tejto akcií zabezpečuje so svojími dobrovoľníkmi zdravotný dozor, nebolo tomu inak ani tento rok.

Jedná sa o vzájomnú spoluprácu už niekoľko desaťročí, medzi našími dobrovoľníkmi je veľa bývalých železničiarov a medzi železničiarmi veľa darcov krvi. Krásne popoludnie sme spestrili ukážkami prvej pomoci.