JARMOK 2014 a pomoc chorým, chudobným a ľuďom bez domova.

JARMOK 2014 a pomoc chorým, chudobným a ľuďom bez domova.

JARMOK 2014 a pomoc chorým, chudobným a ľuďom bez domova.