Koronavirus – dôležitá informácia

 Dôležitá informácia

Na základe aktuálnej situácie, ako aj v nadväznosti na opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Ústredného krízového štábu SR sme sa rozhodli prijať niekoľko preventívnych bezpečnostných opatrení. Veríme, že situácia sa čoskoro upokojí a budeme môcť pokračovať v poskytovaní všetkých služieb bez akýchkoľvek obmedzení. Dovtedy aj my prosíme o zodpovedný prístup a dodržiavanie potrebných usmernení.
Zároveň sa prostredníctvom riaditeľky územného spolku SČK Humenné, ako členky krízového štábu, začínajú plniť úlohy vo vyhlásenej mimoriadnej situácií až do jej odvolania.
Opatrenia SČK, územný spolok Humenné v prevencii šírenia koronavírusu:

– prepravná služba seniorov a ZŤP osôb – iba v nevyhnutných prípadoch (donáška liekov, nákup) – iba osamelým klientom odkázaným na individuálnu prepravu,
– asistenčná služba pre seniorov a ZŤP osôb pozastavená do odvolania.
– sekretariát je pre stránky uzavretý – vaše požiadavky a otázky vám zodpovieme telefonicky na tel. čísle 0903 558 932 v pracovnom čase od 8.00 – 16.00 hod., alebo mailom: humenne@redcross.sk
– sociálne poradenstvo poskytujeme na tel. čísle 0908 527 837, 0917 914 011 v pracovnom čase od 08:00 – 16:00 hod., alebo mailom: humenne@redcross.sk
– výdaj a preberanie kompenzačných pomôcok momentálne pozastavený (v prípade, že chcete kompenzačnú pomôcku vrátiť – je potrebné nás telefonicky kontaktovať na tel. čísle 0903 558 932 pracovnom čase od 08.00 – 16:00 hod., alebo mailom: humenne@redcross.sk
– opatrovateľská služba beží, podľa individuálnych potrieb zazmluvnených klientov.

Veríme, že sa všetko dá čo najskôr do poriadku a vírus čoskoro spoločne porazíme. Záleží to od nás všetkých. Dôležité je, aby ste zbytočne nechodili po vonku a obchodoch (nemusíte sa báť – potraviny musia byť stále pre všetkých dostupné).
Taktiež je dôležité, by ste dodržiavali zvýšenú hygienu rúk.