Kurz maskovania v Humennom.

https://www.facebook.com/131999916862808/photos/ms.c.eJxNlEtyBDEIQ2~_UAvOz73~_xuEWQs5nFKyEEpkclbclZUVKhZ~;~;oACvXnfGAuOywRXC6xAfYBtjxAEr0DPCEooqgGuSAMJQITcORw56icwhzJICfBzpY0KMWPPRvOBWDaUUSYHzZT1EwXTLA4VFOhTtK6gwIRYnQNDGcvC654bHWA62IAYUFiRdBoURtwG1wu1j9AyixyfH1~;YCOhyr2IbNT1SUNxkPtfF0ydIBjQelJ8HncH3okFrSOPICSRdOeNjntXR5KNhUVDZ4i0IVLvrcEYA9kAw63O0cxx0GOOOxycIUrZkFLtEES4G2Dr3~;308AINtpqEJxWzMaWHpgy6TKBIoUAHnvTww0KPvbCSfnmSa1QKOyBbOAEncP0AXgkFbhC32~;a7Bw8uru7Bpy2jy54dCZ4hvcB2c0FMMPZaiAPIJjnBLN7xVdRfGzr8Z3jm~_8GVASiV050S2nAYD1LcRZLPMP7kA1~;Blcx~_7hfTisewD~_d823tYNpa~_xdvxAV4.bps.a.1063209203741870.1073741966.131999916862808/1063209257075198/?type=3&theater

Humenné a Snina ma nových maskérov poranení.

Humenné a Snina ma nových maskérov poranení.

Prečo mať na cvičeniach zdravotníkov a záchranárov dobrých maskérov?
Dobrým maskovaním robíme simulácie realistickejšie, lepšie predstaviteľné. Zasahujúci sa tak môžu ľahšie vžiť do úlohy a prijať simuláciu ako "reálnu ". Takisto tím, že zranenie dobre namaskujeme, znížime nároky a nebezpečie, ktoré plynie z „domýšľania“ si záchrancom.
Nevýhodou je časová náročnosť a potrebne umenie kamufláži, ktoré získavame vďaka maskovaciemu materiálu.
Umenie naučiť sa maskovať poranenia si nesie aj nemalé riziko, psychickú záťaž, ktorú si je treba uvedomiť, nakoľko sa jedna o veľmi realistické techniky, ktoré nemusí zvládať každý. Preto sme k výučbe pristupovali veľmi citlivo, pod dohľadom certifikovanej lektorky a garantky, Oľgy Szalmovej, riaditeľky SČK ÚzS Levice, MUDr. Biserky Kupčovej a ďalších zdravotníkov.
Na Červenom kríži si uvedomujeme, že maskovanie je len prostriedok na výučbu, nie cieľ , ktorým chceme niekoho vyľakať.
Strávili sme spolu nádherne dva dni, kde sa pripravili noví maskéri poranení pre okres Humenné a Snina.

 

http://www.humencanonline.sk/sk/aktualne/spolocnost/vyskolili-maskerov-poraneni/