Prednáška prvej pomoci pre

Každoročná prednáška pre "Spoločnosť klinickej onkológie" je naplánovaná na 15 hod. v zasadačke MsÚ v Humennom