Prvá pomoc v obci Ľubiša.

Prvá pomoc v obci Ľubiša.

Počas celého roka sa v okrese Humenné a Medzilaborce konajú prednášky o predlekárskej prvej pomoci pre verejnosť. Pozvanie do obce Ľubiša od MS SČK Ľubiša sa neodmieta. Tento aktívny miestný spolok zorganizoval školenie v dennom stacionári, kde sme medzi seniórov prišli s figurinami a rôznými pomôckami, potrebnými na výučbu prvej pomoci.