Šikana, kyberšikana, diskriminácia a iné formy obťažovania učiteľov a žiakov.

28 učiteľov dnes diskutovalo o šikane, kyberšikane, diskriminácií a inéj formy obťažovania učiteľov a žiakov.

Šikanovanie, kyberšikanovanie, diskriminácia a iné formy obťažovania učiteľov a žiakov, ktoré sa zrodí v školskom prostredí a ich najčastejšie formy používania, o tom dnes diskutovalo 28 učiteľov z okresu Humenné a Medzilaborce s JUDr. Andreou Kanoczovou, ktorá pôsobí ako mediátorka a lektorka, zároveň je členkou Asociácie mediátorov Slovenska a iných mimovládnych organizácií.