Simulovaný odber krvi – stretnutie študentov na transfúznej stanici v Humennom.

Ako, kedy a kde darovať krv, keď budem mať 18 rokov. To bola téma dnešného stretnutia.

48. študentov humenských stredných škôl vo veku 16-17 rokov, sa dnes spolu s riaditeľkou ÚzS SČK v Humennom, PhDr. Silviou Knapikovou, stretli s pracovníkmi HTO v Humennom, kde ich celým pracoviskom previedla vedúca laborantka spominaného pracoviska,  Mgr. Ľuboslava Godžáková.

Prednáška sa venovala prevažne priebehu odberu krvi, spravovanie krvných preparátov a obhliadke celého pracoviska.