Študentská štafeta úspešne pokračuje.

Študentská štafeta úspešne pokračuje

Študentská štafeta úspešne pokračuje.

Asi 20 mladých ľudí z SOS Humenné sa zapojilo do darovania krvi.

Študentská štafeta pomoci bola pod záštitou pani riaditeľky RNDr. Oľgy Skysľakovej, ktorá akciu s úctou podporila.

https://www.facebook.com/201636616548162/videos/1166361466742334/