Územná súťaž v poskytovaní prvej pomoci 2016.

Územná súťaž v poskytovaní prvej pomoci 2016.

Aj tento rok sa konala územná súťaž mladých zdravotníkov na námesti v Humennom. Ďakujeme všetkým účastnikom za príjemné dopoludnie.

Výsledky súťaže v poskytovaní prvej pomoci.

Hliadky mladých zdravotníkov 1 stupeň:

1.miesto : ZŠ Pugačevová

2.miesto : ZŠ Modrá nad Cirochou

3.miesto : ZŠ Hažín nad Cirochou

 

Hliadky mladých zdravotníkov 2 stupeň :

1.miesto: ZŠ Modrá nad Ciropchou

2. miesto : ZŠ Koškovce

3. miesto: ZŠ SNP 1

 

Družstva prvej pomoci

1: GAGLS

2. Obchodná akadémia

3.Soš POLYTECHNICKÁ

 

Pri príprave nám pomáhali Stredná zdravotnícka škola v rámci ŠTUDENTSKEJ ŠTAFETY POMOCI za mesiac MÁJ.

Podobne aj CVČ v Humennom, ktoré nám poskytlo priestor na realizáciu v rámci celoročnej spolupráci.

Niekoľko dobrovoľníkov z Humenného a okolitých obcí a študentov z Obchodnej akadémie.