VI. Snem ÚzS SČK Humenné

Snem 2017

Dňa 25.04.2017 sa v priestoroch Hotela Karpatia konal v poradí VI. Snem územného spolku.

Na  rokovaní Snemu SČK v Humennom sme volili :

  • predsedu územného spolku,
  • podpredsedu  územného spolku
  • členov územnej rady
  • členov kontrolnej a revíznej rady
  • delegáta na VI. snem SČK 2017 a jeho náhradníka
  • člena najvyššej rady za územný spolok a jeho náhradníka

Predsedníčkou územného spolku SČK v Humennom a zaroveň členkou Najvyššej rady bola opätovne zvolena  PaedDr. Zavadská Gabriela

Predsedníčkou kontrolnej a revíznej rady SČK v Humennom a zároveň náhradničkou do Najvyššej rady bola opätovne zvolená Ing. Zuzana Godžáková

Zvolení členovia územnej rady :

Podpredseda ÚzS SČK Humenné

MUDr. Mária Onušková

Členovia
Jana Rusinková
Renáta Babjaková
Matej Gaľ
Jozef Petrovčin
Štefan Ontkoc
Marta Babjaková

Kontrolná a revízna komisia

Predseda
Ing. Zuzana Godžáková

Členovia
Jozefína Hrubovčáková
Anna Bitnárová