Výlet dobrovoľníkov

Spolu to zvládneme.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné, zorganizoval pre dobrovoľníkov, dlhoročných členov a taktiež aj pre mládež SČK dvojdňový zážitkový pobyt ako odmenu za ich drahocenný čas a úsilie, ktoré venujú dobrovoľníckej činnosti. Tento pobyt sa konal v dňoch od 26.05.2018 – 27.05.2018 v Mlynčekoch vo Vysokých Tatrách, ktorého sa zúčastnilo 50 aktívnych dobrovoľníkov. Dobrovoľníci, členovia a mládež boli ubytovaní v Dome SČK H. Dunanta a počas výletu mali pestrý program. V sobotu 26. mája sa skupina skoro ráno zišla a ráno zdarne vyrazili z Humenného. Medzizastávkou za červenokrižiackym dobrodružstvom v horách bola obec Žákovce, kde naši dobrovoľníci odovzdali na farnosti M. Kuffu potravinovú a materiálnu pomoc pred sociálne slabších, ktorú vyzbierali pred samotným výletom. V Žakovciach je ubytovaných veľa ľudí z ťažkým osudom z okresu Humenné a Medzilaborce. Po príchode do Tatier, sa skupinka SČK ubytovala a nasledoval program na utuženie vzťahov medzi členmi SČK. Stretnutie viacerých vekových generácií sa nieslo v priateľskom duchu do neskorých večerných hodín. V nedeľu, t.j. 27. mája, dobrovoľníci absolvovali prechádzku chodníkom korunami stromov v Bachledovej doline, čo bol nepochybne jeden zo zážitkov na celý život. Veľkým prínosom tohto pobytu bolo určite to, že sa všetci mohli navzájom lepšie spoznať.