Výročná správa 2015

Výročná správa 2015

Prikladáme  nahliadnutiu našu Výročnu správu za rok 2015.

Všetkým ďakujeme za podporu

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/10912