Dom humanity Červeného kríža v Humennom

Dovoľte nám osloviť Vás so žiadosťou o finančnú podporu. 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné prvýkrát v histórii svojho pôsobenia, ma možnosť mať svoje dôstojne sídlo, ktoré bude dostupne širokej verejnosti v regióne Humenné a okolie. 
Zastupiteľstvo VÚC Prešov schválilo budovu bývalej Obchodnej akadémie do užívania pre Slovenský Červený kríž v Humennom na 30 rokov. Objekt si ale musíme ešte zrekonštruovať, aby bezpečne slúžil všetkým . 
Plánujeme tam vzdelávať budúcich záchranárov, lekárov, psychológov, ale aj širokú verejnosť, deti a mládež, v poskytovaní prvej pomoci. 
Chceli by sme tam v prípade potreby realizovať mobilne odbery krvi.
Nemalý zaber majú aj naše sociálne činnosti, požičovná zdravotníckych pomôcok, polohovateľných posteli do domáceho prostredia, humanitárna pomoc, potravinová , poradenstvo, psychická prvá pomoc a množstvo ďalšieho. 
Na celú túto rekonštrukciu potrebujeme nateraz okolo 100 000 €, čo pre nás nie je málo, aj keď sa všemožne snažíme získavať zdroje.
Pomôže nám preto akákoľvek finančná podpora. Spolu pomôžeme.
Ďakujeme!

Prispieť môžete na nasledujúcom LINKU:
https://www.ludialudom.sk/profil/detail/33268?fbclid=IwAR36TQp4iBxvydqqxPKntyTGq3pfhxu7S6r2EmiO_LUUA2ibzzJlusV_-rI