Prednáška prvej pomoci na ZŠ Kudlovska

Dnešne popoludnie strávili dobrovoľníci Mladeže SČK z Humenného v ZŠ Kudlovská. Zaujímavý čas spestrili ukážky prvej pomoci a informácie o Červenom kríži. Ďakujeme za pozvanie.