Výťažok z perníkov SČK ÚzS Humenné venovaný chudobným, chorým a ľuďom bez domova.

Výťažok z perníkov SČK ÚzS Humenné venovaný chudobným, chorým a ľuďom bez domova.