Humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc je chápaná najmä ako pomoc v stave núdze a v tiesni, je reakciou na mimoriadnu udalosť, ktorú nemožno predvídať, a je spravidla krátkodobá.

Pravidelne organizujeme zbierky potravín, šatstva, čistiacich prostriedkov pre ľudí v núdzi.

http://humenne.korzar.sme.sk/c/6206538/za-kazdym-balickom-sa-skrýval-pribeh.html