Kancelária prvého kontaktu/ Офіс першого контакту 

 • Робочий час: понеділок – П’ятниця, 8.00-12.00 години 
 • Úradné hodiny: pondelok – piatok, 8.00-12.00 hod. 
 • Контакти / Kontakty: +421 911 557 292, help.he@redcross.sk
 • Адреса / Adresa: Nám. Slobody 41, 066 01 Humenné 

Kancelária prvého kontaktu Humenné

Naša kancelária prvého kontaktu (KPK) je tu pre každého, kto opustil územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu.

Činnosti, ktoré môžete nájsť v KPK: 

 • Poskytovanie informácií 
 • Komunikácia a pripojenie vrátane nabíjania mobilných telefónov, WIFI a v prípade potreby prístup k telefónu alebo iným formám komunikácie.  
 • Obnovenie rodinných väzieb (RFL) 
 • Distribúcia potravín a nepotravinových predmetov. 
 • Prvá pomoc, základné zdravotné služby. 
 • Psychologická prvá pomoc a prípadne iná podpora v oblasti duševného zdravia.  
 • Bezpečné nasmerovanie na rôzne druhy pomoci, napr. prístrešie/ubytovanie, zdravotnú a psychiatrickú starostlivosť, bezpečné domy a inú špecializovanú starostlivosť a podporu. 
 •  Надання інформації
 •  Зв’язок і підключення, включаючи зарядку мобільного телефону, WIFI    

 і доступ до телефону або інших форм зв’язку, якщо це необхідно.

 •  Відновлення сімейних зв’язків (ВОС)
 •  Роздача продовольчих та непродовольчих товарів.
 •  Чисте та безпечне місце для відпочинку, іноді з гарячою їжею або  

 перекусом, душем і навіть місцями для сну.

 •  Перша допомога, основні медичні послуги.
 •  Перша психологічна допомога та можливо, інша підтримка   

 психічного здоров’я.

 •  Безпечне направлення до різних видів допомоги, напр. притулок/житло,  

 медична та психіатрична допомога, безпечні будинки та інший 

 спеціалізований догляд і підтримка.