Kto nemôže darovať krv

1268

Kto nemôže darovať krv?

– kto prekonal infekčnú žltačku typu B a C a bol v styku s chorými na toto ochorenie za posledný rok (v prípade infekčnej žltačky typu A, napríklad v detskom veku, môže byť darcom krvi človek až po určitom časovom odstupe) 
– kto prekonal iné vážne infekčné choroby (informovať sa treba na ne u lekára transfuziologického oddelenia) 
– kto bol posledný mesiac chorý 
– kto dlhodobo užíva lieky (s výnimkou hormonálnej antikoncepcie) 
– kto bol v poslednom polroku operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou 
– kto si dal urobiť "piercing" – t. j. prepichnúť uši, nos, peru, obočie alebo kožu na iných častiach tela 
– kto dostal transfúziu krvi alebo plazmy 
– kto je nosičom víru HIV spôsobujúceho AIDS 
– kto mal v poslednom roku HIV- pozitívneho sexuálneho partnera a patrí k skupinám rizikovým na prenos HIV (ako napríklad vnútrožiloví narkomani, prostitúti a prostitútky, homosexuálne sa správajúci muži, jednotlivci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky, sexuálni partneri pacientov dostávajúcich transfúziu krvi a plazmy 
– kto podstúpil operáciu mozgových obalov, transplantáciu rohovky 
– kto sa liečil pomocou hormónov hypofýzy a u koho sa v rodine vyskytla familiárna forma tohto ochorenia 
– v súvislosti s Creutzfeldt- Jacobovou chorobou (CJCH) sa Nariadením Ministerstva zdravotníctva SR z júla 2005 z darcovstva krvi vylučujú osoby, ktoré žili v rokoch 1980 – 1996 viac ako 6 mesiacov vo Veľkej Británii a v Írsku. Toto opatrenie je preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou krvi nebol dokázaný 
– z darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas menštruácie a počas ťarchavosti (žena môže darovať krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí)

0