Miestny spolok SČK Lackovce

1144

Predsedníčka miestneho spolku
MUDr. Martina Šarišská