Ako minimalizovať riziko pri testovaní

V rámci odberových miest je dôležité dodržiavanie sociálneho odstupu a použitie vreckoviek na zachytenie vydychovaných čiastočiek a dezinfekcia.

Občania by mali dôsledne nasledovať inštrukcie personálu odberového miesta, nedotýkať sa prednej časti rúška a manipulovať ním iba prostredníctvom gumičiek (zníži sa tým riziko kontaminácie), rúško si treba sňať iba na priamy pokyn zdravotníka odoberajúceho vzorku.V prípade dodržiavania odstupu aspoň 1 až 2 metre medzi osobami účastnými na konkrétnom odbere a dodržania ďalších preventívnych opatrení ako je napríklad nasadenie rúška počas celého procesu okrem výkonu odberu biologického materiálu, kašľanie, smrkanie alebo kýchanie do vreckovky, je riziko šírenia vírusu minimálne.

Každé odberové miesto sa bude riadiť vypracovaným prevádzkovým poriadkom. Ak budú dodržané všetky hygienické a protiepidemické zásady uvedené v ňom a zároveň budú testovaní občania dôsledne dodržiavať inštrukcie presonálu odberového miesta, riziko šírenia nového koronavírusu je minimálne.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Ďalšie články