Zdravotná asistenčná služba

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ponúka zdravotné asistenčné služby na rôznych športových a kultúrno-spoločenských podujatiach. Tieto služby sú poskytované profesionálnymi záchranármi, zdravotníkmi a asistentami (vyškolenými 33h kurzom prvej pomoci) Slovenského Červeného kríža, ktorí majú bohaté skúsenosti so zabezpečovaním najrôznejších akcií. Naši zamestnanci sú  teoreticky aj prakticky vyškolení podľa najnovších odporúčaní a svoje vedomosti zdokonaľujú na pravidelných tréningoch. Pri vykonávaní služieb používajú profesionálne vybavenie, ktoré je veľmi dôležité pri vykonávaní a poskytovaní pomoci.

Každý usporiadateľ zhromaždenia s väčším počtom osôb je povinný zabezpečiť zdravotnú asistenčnú službu. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť pre posádku zázemie.

Zdravotné asistenčné služby PRVEJ POMOCI zabezpečujeme na:

  • športových akciách
  • koncertoch
  • prezentačných akciách
  • súkromných firemných podujatiach
  • výstavách
  • kongresoch
  • festivaloch
  • iných akciách, kde je potrebný zdravotný dozor

Posádka vykonávajúca zdravotný dozor je vybavená materiálom na ošetrenie mnohých akútnych poranení a neúrazových stavov, ako aj vybavením na meranie tlaku, hodnoty cukru v krvi atď.

Cenník zdravotnej asistenčnej služby od 01.05.2024:

2 asistenti / hodina  – 35 Eur

  • sviatok, sobota, nedeľa a nočná služba +50%.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad nezodpovedá za kvalitu poskytnutej prvej pomoci, v prípade, že organizácia nezabezpečí potrebný počet záchranárov vzhľadom k počtu účastníkov na podujatí. Počet záchranárov odporúčame vopred konzultovať.

Kontakt: 0918 909 614, lucia.krakova@redcross.sk