Zdravotná asistenčná služba

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ponúka zdravotné asistenčné služby na rôznych športových a kultúrno-spoločenských podujatiach. Tieto služby sú poskytované profesionálnymi záchranármi, zdravotníkmi a asistentami (vyškolenými 33h kurzom prvej pomoci) Slovenského Červeného kríža, ktorí majú bohaté skúsenosti so zabezpečovaním najrôznejších akcií. Naši zamestnanci sú  teoreticky aj prakticky vyškolení podľa najnovších odporúčaní a svoje vedomosti zdokonaľujú na pravidelných tréningoch. Pri vykonávaní služieb používajú profesionálne vybavenie, ktoré je veľmi dôležité pri vykonávaní a poskytovaní pomoci.

Každý usporiadateľ zhromaždenia s väčším počtom osôb je povinný zabezpečiť zdravotnú asistenčnú službu. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť pre posádku zázemie.

Zdravotné asistenčné služby PRVEJ POMOCI zabezpečujeme na:

 • športových akciách
 • koncertoch
 • prezentačných akciách
 • súkromných firemných podujatiach
 • výstavách
 • kongresoch
 • festivaloch
 • iných akciách, kde je potrebný zdravotný dozor

Posádka vykonávajúca zdravotný dozor je vybavená materiálom na ošetrenie mnohých akútnych poranení a neúrazových stavov, ako aj vybavením na meranie tlaku, hodnoty cukru v krvi atď.

Cenník zdravotnej asistenčnej služby od 01.07.2022:

1 posádka (1 záchranár + 1 zdravotník) – 35 Eur/1hod.

1 posádka (1 záchranár + 1 asistent) – 30 Eur/1hod.

 • za každého ďalšieho člena posádky 15 Eur/1hod.;
 • objednávky v rozsahu minimálne 3 hodiny;
 • v prípade objednávky do 3 hodín, poplatok za 1 posádku 150 Eur;
 • sobota a noc (22.00 hod.- 06.00 hod.) + 30%;
 • nedeľa a sviatok +50%.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad nezodpovedá za kvalitu poskytnutej prvej pomoci, v prípade, že organizácia nezabezpečí potrebný počet záchranárov vzhľadom k počtu účastníkov na podujatí. Počet záchranárov odporúčame vopred konzultovať.

Kontakt: 0918 909 614, lucia.krakova@redcross.sk