Poďakovanie Obci Spišský Štiavnik

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Obci Spišský Štiavnik za poskytnutie dotácie vo výške 500,-€ na podujatia organizované Miestnym spolkom SČK – Spišský Štiavnik.

Ďalšie články