Poďakovanie Mestu Svit

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Mestu Svit za poskytnutú dotáciu vo výške 250 Eur na podujatia organizované miestnym spolkom SČK – Svit.


Ďalšie články