Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Poprad

Karpatská 7
058 01 Poprad

e-mail: poprad@redcross.sk

IČO: 00416223
DIČ: 2020675184
IBAN: SK0802000000000004136562

Sme tu pre Vás:
Pondelok 8:00 – 15:00 hod.
Utorok 8:00 – 15:00 hod.
Streda 8:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 8:00 – 15:00 hod.
Piatok 8:00 – 14:00 hod.

Obedňajšia prestávka:
11:30 – 12:30 hod.

Napíšte nám

Spolky