Kontakt

Slovenský Červený kríž
Územný spolok Poprad

Banícka 4955
058 01 Poprad

e-mail: poprad@redcross.sk

IČO: 00416223
DIČ: 2020675184
IBAN: SK0802000000000004136562

Sme tu pre Vás:
Pondelok 8:00 – 15:00 hod.
Utorok 8:00 – 15:00 hod.
Streda 8:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 8:00 – 15:00 hod.
Piatok 8:00 – 14:00 hod.

Obedňajšia prestávka:
12:00 – 12:45 hod.

Napíšte nám
 • Ing. Denisa Kučkovská (riaditeľka)

  0907 187 277
 • Martina Lacová (asistentka riaditeľky) poprad@redcross.sk

  0917 656 755
 • Mgr. Lucia Kraková (koordinátorka sociálnych služieb a projektov SČK) lucia.krakova@redcross.sk

  0918 909 614
 • Marta Dalecká (PaM a účtovníctvo) marta.dalecka@redcross.sk

  0919 466 820
 • Bc. Martina Martinková (ekonómka) ekonom.pp@redcross.sk

  0919 466 820
 • Miriam Bukatová (vedúca stravovacích služieb) miriam.bukatova@redcross.sk

  0901 704 259
 • Ingrid Korenková (prevádzkový pracovník jedálne Banícka) ingrid.korenkova@redcross.sk

  0903 558 936
 • Renáta Jakubcová (prevádzkový pracovník jedálne Domu SČK) renata.jakubcova@redcross.sk

  0917 178 142
 • Mgr. Lucia Labudová (vedúca zariadenia opatrovateľskej služby a požičovne zdravotníckych pomôcok) lucia.labudova@redcross.sk

  0919 462 468
 • Bc. Peter Lajda (prepravná služba)

  0919 468 734
 • Jozef Krejsa (správa údržba) poprad@redcross.sk

  0905 541 956
 • Viktor Lutak (kancelária prvého kontaktu) ukraine-help.pp@redcross.sk

  0905 431 189
 • Iryna Fenchenko (kumunitné centrum) komunitnecentrum.pp@redcross.sk

  0918 919 889

Spolky