Kurz prvej pomoci – 8h

Slovenský Červený kríž je držiteľom Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii Kurzu prvej pomoci č. 05231-12/2009-OZdV zo dňa 9. 3. 2009.

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, vodičov verejnosť, organizácie, autoškoly, BOZP ….
Dĺžka kurzu je 8 vyučovacích hodín. Účastníci po úspešnom ukončení dostanú preukaz o absolvovaní kurzu prvej pomoci, ktorého platnosť je 2 roky. Po tejto dobe je potrebné preškolenie v rozsahu 8 hodín. Žiadateľom o vodičské oprávnenie a vodičom bude vydané potvrdenie s neobmedzenou dobou platnosti, ktoré môžu využiť len v rámci rozšírenia vodičského oprávnenia. V inom prípade im toto potvrdenie neplatí.

Učebný plán:
Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci; stavy bezprostredne ohrozujúce život; zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach; použitie jednotlivých zdravotníckych pomôcok, ktoré obsahuje lekárnička, autolekárnička.

Cena kurzu je: 30

Cena individuálneho kurzu je: 120