Bezpečnosť na cestách 2019

V týždni od 08. do 12. júla 2019 sa konala akcia v mestách Kežmarok, Svit a Levoča, kde dobrovoľníci a zamestnanci SČK v spolupráci s Policajným zborom SR preverili úroveň vedomostí vodičov z oblasti poskytovania prvej pomoci.

V týždni od 08. do 12. júla 2019 sa konala akcia v mestách Kežmarok, Svit a Levoča, kde dobrovoľníci a zamestnanci SČK v spolupráci s Policajným zborom SR preverili úroveň vedomostí vodičov z oblasti poskytovania prvej pomoci.