Spustenie prepravnej služby

Prepravná služba SČK Humenné začala od 4.5.2020 opäť s prepravou klientov .

Uvedenú službu môžeme prevádzkovať za podmienok:

– osoba nebude vykazovať príznaky akútnej respiračnej infekcie dýchacích ciest (kašeľ, telesná teplota nad 38°C, dýchavičnosť),

– prevoz bude vykonaný iba za použitia OOP zamestnancom prevádzkovateľa i prepravovanej osoby. Pre zamestnancov respirátor typu FFP2. Klient, sediaci vo vozidle bude musieť mať rúško

– bude vykonávaná preprava iba jednej osoby (max. s 1 rodinným príslušníkom),

– po ukončení prepravy bude vykonaná dezinfekcia vozidla prípravkom s virucídnym účinkom.

  Vodič, prípadne prísediaca osoba sa bude riadiť pokynmi hlavného hygienika SR a bude dodržiavať všetky usmernenia.

Objednávky prepravy k lekárovi pre seniorov, ŤZP a občanov odkázaných na invalidný vozík je možné v čase od 7.00 – 13.30, najideálnejšie deň vopred na t.č.: 0917 914 011

Prepravná služba SČK Humenné začala od 4.5.2020 opäť s prepravou klientov .

Ďalšie články