Slovenský Červený kríž v Humennom sa teší z auta pre terénne sociálne služby

Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž (SČK) opäť spojili sily pre dobrú vec. Ak si kúpite výrobky K-Classic, Kaufland aj vďaka vám prispeje na nové vozidlá pre terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža. A keďže pomáhate naozaj s chuťou, podarilo sa nám získať prostriedky na nové auto, ktoré bude pomáhať ľuďom v rámci služieb územného spolku SČK v Humennom.

Hlavným cieľom Slovenského Červeného kríža v rámci poskytovania terénnych sociálnych služieb je pomôcť tým, ktorí sú v núdzi, či bez príbuzných, teda odkázaní na tieto služby. Napríklad ľudia na vozíčku, ktorým takéto prepravné služby veľmi pomáhajú. Spadá tu však aj ďalšia starostlivosť o nich, ako napríklad nákupy, dovoz liekov, či ďalšie služby ako je opatrovateľská služba a požičiavanie zdravotníckych pomôcok a mnoho ďalších činností.

Vďaka silným príbehom ľudí vieme, že naša práca má zmysel!

V rámci územného spolku SČK v Humennom ponúkali návštevníkom a pacientom zdravotníckeho zaradenia v meste najskôr asistenčnú službu, následne začali poskytovať aj  prepravnú službu. Neskôr pribudli aj ďalšie aktivity – požičovňa zdravotníckych pomôcok, špecializované poradenstvo, či krízová intervencia. Prípadov, kedy človek môže využiť sociálne terénne služby, je skutočne mnoho. Týka sa to najmä ľudí, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, starší, majú pohybový problém, sú onkologicky chorí a nemá ich kto odprevadiť tam, kde aktuálne potrebujú.

Hovorí PhDr. Silvia Knapiková: „Pomohli sme napríklad pánovi, ktorý bol nechodiaci a 6 rokov nemal možnosť vyjsť z domu. Keď sa nám podarilo získať prvé auto s plošinou, odviezli sme ho, a po toľkých rokoch si konečne mohol prezrieť mesto. Pán s údivom pozeral, koľko vecí sa v meste zmenilo. Ďalším príkladom je napríklad pacientka, ktorá mala deti v zahraničí a potrebovala sa dostaviť na vyšetrenie. Sú to silné a emočné veci, ktoré ocenia iba ľudia, ktorí sú v núdzi a ich situácia je naozaj ťažká.“

Vďaka novému vozidlu bude môcť SČK v Humennom do veľkej miery rozšíriť pole svojho pôsobenia. Mobilná jednotka bude vybavená elektro-hydraulickou plošinou, pomocou ktorej sa môže osoba sediaca na invalidnom vozíku ľahko a hlavne bez akejkoľvek cudzej pomoci premiestniť z a do automobilu.

Prepravnú službu, na ktorú sa podpora projektu „Pomáhajme s chuťou“ primárne zameriava, minulý rok poskytovalo 8 územných spolkov Slovenského Červeného kríža pre 2 652 klientov. Aj vďaka kúpe produktov K-Classic sa podarí túto službu zveľadiť a pomôcť tak ešte väčšiemu počtu ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.

http://www.topky.sk/cl/1000991/1643453/K-Classic—znacka–ktora-pomaha—Slovensky-Cerveny-kriz-v-Humennom-sa-tesi-z-auta-pre-terenne-socialne-sluzby

 

Ďalšie články